1. niedziela Wielkiego Postu 06.03.2022 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam gorące „Bóg zapłać” ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary podczas zbiórki na wsparcie narodu ukraińskiego, dotkniętego działaniami wojennymi. Zebrano kwotę 2100,00 zł – suma ta została przekazana Caritas Legnickiej.

*** Dziękuję także naszym Parafiankom za zadbanie o estetykę ołtarza i prezbiterium.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam. W tym dniu obchodzimy 5 rocznicę odejścia do Domu Ojca pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

*** We wtorek swoje święto obchodzą wszystkie Panie. Drogie Panie! Przyjmijcie moc najserdeczniejszych życzeń: obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą patronkę, NMP, daru zdrowia, ludzkiej miłości i życzliwości (szczególnie od najbliższych). Msza św. w Waszej intencji we wtorek o godz. 17:00.

*** W czwartek (10.03) rozpoczyna się nowenna do św. Józefa. W tym dniu także spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

— w Drodze Krzyżowej (piątek po mszy św.) – w tym tygodniu animuje je Rycerstwo Niepokalanej

— w Gorzkich Żalach (niedziela po sumie parafialnej) – za udział w nim można zyskać odpust zupełny.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** Tegoroczna spowiedź wielkopostna odbędzie się w sobotę (09.04) w dwóch turach: godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— afisz zachęcający do przekazania 1% na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej – na pomoc potrzebującym, na leczenie i rehabilitację chorych, na pomoc dla dzieci i młodzieży;

— plakat dotyczący całodobowej krucjaty modlitewnej (02.03-10.04) „40 Dni dla Życia”;

— plakat dotyczący katechezy przedmałżeńskiej w Olszynie (20-25.03).

*** Rozpoczęła się krucjata modlitewna „40 Dni dla Życia” – modlitewna krucjata w obronie życia poczętego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej zachęca do udziału w akcji polegającej na nieustannej modlitwie w intencji życia poczętego przez 40 dni i 40 nocy w dniach 02-10.04, co daje 960 godzin modlitwy, która ma olbrzymie znaczenie. Wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź wspólnotowej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, by włączyć się w krucjatę. Oprócz tego organizowany będzie Modlitewny Flash mob. Przez 40 dni będziemy spotykać się o godz. 15:00, by w Godzinę Miłosierdzia wspólnie modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji życia poczętego: w Legnicy (02-13.03); w Bolesławcu (14-20.03 i 28.03-03.04); w Kamiennej Górze (21-27.03); w Polkowicach (04-09.04), a finał odbędzie się 10.04 w Legnicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Każde życie jest bezcenne!

*** W minionym tygodniu do wieczności odeszła nasza Parafianka, śp. Krystyna Kazimierczak. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Post i modlitwa za pokój” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: rozmowę z bp. Witalijem Krywyckim, ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej; o walce o „rząd dusz” nad wiernymi prawosławnymi między Moskwą a Konstantynopolem; o Kościele w Afryce (rozmowa z abp. Henrykiem Jagodzińskim, nuncjuszem apostolskim w Ghanie); . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o spotkaniu Diecezjalnej Rady Katechetycznej oraz dekanalnych animatorów katechezy w Legnicy; o 84. Salezjańskim Kociołku Kultury w Lubinie; o komunikacie Biskupa Legnickiego ws. pomocy dla Ukrainy; o Dniu Myśli Braterskiej w Legnicy; Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” [cena: 8 zł] w dużej części poświęcony jest inwazji Rosji na Ukrainę. Znajdziemy w nim analizy i komentarze polityczne oraz artykuły opisujące sytuację mieszkańców atakowanych miast ukraińskich, historie uchodźców oraz artykuły o udzielanej im w naszym kraju pomocy. Polecamy także cykl wielkopostny pod hasłem: „Droga do wolności”, a przewodnikiem w tej podróży jest słowo Boże.

INTENCJE MSZALNE  06-13.03.2022 roku

1. niedziela Wielkiego Postu  06.03.2022 roku  
8:30 ++ z Rodziny Piskozub, Dąbrowieckich i Lebiedzkich
10:00 + mąż Edward Czerwiński; ++ Rodzice: Kunegunda i Stanisław Frączek; + brat Józef Frączek
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Zofii-Weroniki (z racji chrztu) i Szymona (11. rocznica chrztu) Skierskich
 

Poniedziałek  07.03.2022 r.  

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  08.03.2022 r.  

17:00 PRO POPULO – w intencji wszystkich Parafianek (w dniu ich święta)
 

Środa  09.03.2022 r.  

17:00 śp. Ks. Witold Wojewódka (msza św. gregoriańska)
 

Czwartek   10.03.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   11.03.2022 r. 

17:00 ++ Janina (23. rocznica śmierci i urodzinowa) i Franciszek (6. rocznica śmierci) Sęk; ++ Barbara (3. rocznica śmierci) i Adam (1. rocznica śmierci) Śliwa.
 

Sobota   12.03.2022 r.  

17:00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą operację dla córki Urszuli
 

2. niedziela Wielkiego Postu  13.03.2022 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Marianna (1. rocznica śmierci), Mieczysław i Benedykt Maciąg

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 26,4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego:

»Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie«.
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach,
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 10,8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 4,1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.

Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.

Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”.

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”.

Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: