8. niedziela zwykła 27.02.2022 roku

*** Przeżywamy 8. niedzielę w ciągu roku – rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Po każdej mszy św. (podobnie w Środę Popielcową) odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

*** Po sumie parafialnej zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne Rodziców tegorocznych dzieci rocznicowych.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (04.03) — św. Kazimierza, królewicza (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

*** W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, rozpoczynająca liturgiczny okres Wielkiego Postu. Msza św. z posypaniem głów popiołem o godz. 18:00. Rozpoczyna ona kwartalne dni Modlitw o Ducha Pokuty. Jest to dzień postu i modlitwy w intencji pokoju.

*** W tym tygodniu przypadają także 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00 (w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu)

— W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy św. spotkanie formacyjne w kościele.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach okresowych:

— W piątek [dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich] po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

— W niedzielę po sumie parafialnej nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** Z racji dzisiejszej zbiórki na pomoc Ukrainie zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła odbędzie się za tydzień.

*** Tegoroczna spowiedź wielkopostna odbędzie się w sobotę (09.04) w dwóch turach: godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— afisz zachęcający do przekazania 1% na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej – na pomoc potrzebującym, na leczenie i rehabilitację chorych, na pomoc dla dzieci i młodzieży;

— plakat dotyczący całodobowej krucjaty modlitewnej (02.03-10.04) „40 Dni dla Życia”.

*** Już niedługo rozpoczyna się krucjata modlitewna „40 Dni dla Życia” – modlitewna krucjata w obronie życia poczętego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej zachęca do udziału w akcji polegającej na nieustannej modlitwie w intencji życia poczętego przez 40 dni i 40 nocy w dniach 02-10.04, co daje 960 godzin modlitwy, która ma olbrzymie znaczenie. Wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź wspólnotowej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, by włączyć się w krucjatę. Oprócz tego organizowany będzie Modlitewny Flash mob. Przez 40 dni będziemy spotykać się o godz. 15:00, by w Godzinę Miłosierdzia wspólnie modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji życia poczętego: w Legnicy (02-13.03); w Bolesławcu (14-20.03 i 28.03-03.04); w Kamiennej Górze (21-27.03); w Polkowicach (04-09.04), a finał odbędzie się 10.04 w Legnicy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Każde życie jest bezcenne!

*** W minionym tygodniu do wieczności odszedł nasz Parafianin, śp. Edward Turczak. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Rodzinie na pomoc” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o pobożności w diecezji tarnowskiej; o zaproponowanej ogólnopolskiej nowennie za kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich; o atakach na papieża seniora Benedykta XVI; o ustawodawczej inicjatywie powołania badawczej jednostki zajmującej się rodziną; o skutkach wyroku TSUE. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o spotkaniu ekumenicznym w Chróstniku; o 7 Biegu Tropem Wilczym planowanym w Bolesławcu; o II serii rekolekcji dla młodzieży męskiej w legnickim WSD; o pogrzebie śp. ks. kan. Stanisława Śmigielskiego; o sybirackiej rocznicy w parafii Świętej Trójcy w Legnicy. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. inspiracje do dobrego przeżycia rozpoczynającego sięw tym tygodniu Wielkiego Postu; o rodzajach wielkopostnych umartwień oraz ich sensie.

INTENCJE MSZALNE  27.02-06.03.2022 roku

8. niedziela zwykła  27.02.2022 roku  
8:30 + Henryk i ++ z Rodziny Mażul i Bilskich
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Anna (33. rocznica śmierci) i Edward Cerkanowicz;

++ z Rodziny Cerkanowicz i Pałka

 

Wtorek  01.03.2022 r.   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  02.03.2022 r.   Środa Popielcowa

18:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   03.03.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   04.03.2022 r.  św. Kazimierza królewicza

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   05.03.2022 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

1. Niedziela wielkiego postu  06.03.2022 roku  

8:30 ++ z Rodziny Piskozub, Dąbrowieckich i Lebiedzkich
10:00 + mąż Edward Czerwiński; ++ Rodzice: Kunegunda i Stanisław Frączek; + brat Józef Frączek
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Zofii-Weroniki (z racji chrztu) i Szymona (11. rocznica chrztu) Skierskich

PIERWSZE CZYTANIE
Syr 27,4-7

Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Czytanie z Księgi Syracydesa

Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92,2-3.13-14.15-16

Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu,
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim,
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków.
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

 

 

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,54b-58

Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Oto słowo Boże.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 8,12b

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

EWANGELIA
Łk 6,39-45

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: