7. niedziela zwykła 20.02.2022 roku

*** Przeżywamy 7. niedzielę w ciągu roku. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (22.02) — katedry św. Piotra, Apostoła (święto)

— środa (23.02) — św. Polikarpa, biskupa i męczennika (Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3.

*** W sobotę próba scholi o godz. 11:00.

*** Za tydzień po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Po sumie parafialnej zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci rocznicowych.

*** Siostry Magdalenki od Pokuty w ramach Duszpasterstwa Kobiet zapraszają na Spotkanie dla Kobiet „Rut wierna wobec planu Boga”. Spotkanie odbędzie się w klasztorze Sióstr Magdalenek w sobotę (26.02.2022 r.) w godz. 16:30-19:30. Szczegóły można znaleźć w afiszu umieszczonym w gablocie.

*** W gablocie został umieszczony afisz zachęcający do przekazania 1% na rzecz Caritas Diecezji Legnickiej – na pomoc potrzebującym, na leczenie i rehabilitację chorych, na pomoc dla dzieci i młodzieży. Na ostatniej ławce zostały umieszczone dotyczące tego ulotki.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Proszę, nigdy wojny” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o bezprecedensowym ataku na papieża emeryta Benedykta XVI; o potrzebie modlitwy o pokój; o problemach przeżywanych przez dzieci rozwodników; o historii „Mazurka Dąbrowskiego”; o aktualnej sytuacji Turowa. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o spotkaniu Biskupa Legnickiego z chorymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas w Jeleniej Górze; o jubileuszu 16 rocznicy święceń biskupich biskupa Andrzeja Siemieniewskiego; o nowych propozycjach Poradni Rodzinnej w Lubinie; o mającej się odbyć w czasie Wielkiego Postu modlitewnej krycjacie za życie; o codzienności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze. Zachęcam także do zapoznania się z dodatkami: „Niedziela Wrocławska” i „Niedziela Świdnicka”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena: 8 zł] m.in. list papieża Benedykta XVI stanowiący odpowiedź na stawiane mu zarzuty i artykuł wyjaśniający sprawę kierowanych w jego stronę ataków. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

INTENCJE MSZALNE  20-27.02.2022 roku

7. niedziela zwykła  20.02.2022 roku     NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Rodzice: Janina i Wincenty Pawłowscy; ++ Teściowie: Stefania i Stanisław Szymków; + Brat Ryszard Szymków.
10:00 O błogosławieństwo Boże, dar zdrowia oraz miłość najbliższych dla Marii Binkowskiej (1. rocznica urodzin)
11:30 + Jerzy Skowron (2. rocznica śmierci); ++ z Rodziny Skowron i Karlińskich
 

Wtorek  22.02.2022 r.   Katedry św. Piotra Apostoła

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  23.02.2022 r.   św. Polikarpa

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   24.02.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   25.02.2022 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   26.02.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

8. niedziela zwykła  27.02.2022 roku  

8:30 + Henryk i ++ z Rodziny Mażul
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Anna (33. rocznica śmierci) i Edward Cerkanowicz; ++ z Rodziny Cerkanowicz i Pałka

PIERWSZE CZYTANIE
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23

Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abnert i ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: „Dziś Bóg oddaje wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba”. Dawid odparł Abiszajowi: „Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary?”.

Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.

Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.

Wtedy Dawid zawołał do Saula: „Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15, 45-49

Chrystus nowy Adam

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam – Chrystus – duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 6,27-38

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: