5. niedziela zwykła 06.02.2022 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę w ciągu roku. Z racji 1. niedzieli miesiąca po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po sumie parafialnej spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci I-komunijnych.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (10.02) — św. Scholastyki, dziewicy

— piątek (11.02) — NMP z Lourdes

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Parafialnej grupie obsługi ołtarza dziękuję za zadbanie o aktualizację wystroju prezbiterium.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Zaplanowane na 10.02 spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 3. przenosimy (z racji ferii zimowych) na czwartek 17.02.

*** W piątek (11.02) obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. W tym dniu, podczas mszy św. dedykowanej osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  06-13.02.2022 roku

5. niedziela zwykła 06.02.2022 roku
8:30 ++ Domicela i Józef Żaczek; ++ z Rodziny Żaczek; w pewnej intencji
10:00 PRO POPULO
11:30 + Sabina Kołodziejczak (od Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej)
 

Poniedziałek  07.02.2022 r.  

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  08.02.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa  09.02.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   10.02.2022 r.   św. Scholastyki

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   11.02.2022 r.  NMP z Lourdes

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Sobota   12.02.2022 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

6. niedziela zwykła 13.02.2022 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Proroka

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 6, 1-2a.3-8

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.

I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.

I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów”.

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”. Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś pomoc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,1-11

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,19

Alleluja, alleluja, alleluja

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 5,1-11

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: