4. niedziela zwykła 30.01.2022 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę w ciągu roku – 69. Światowy Dzień Trędowatych.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (31.01) — św. Jana Bosko, prezbitera

— środa (01.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)

— sobota (05.02) — św. Agaty, dziewicy i męczennicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj została zdemontowana stara i zamontowana nowa instalacja nagłośnieniowa kościoła. Dziękuję grupie montażowej – panom: Eugeniuszowi, Andrzejowi, Marianowi, Tomaszowi, Sebastianowi i Dariuszowi – za wielką pomoc okazaną przy realizacji tej inicjatywy. Składam także gorące podziękowanie panu Pawłowi, za podłączenie zamontowanego sprzętu.

*** PODSUMOWANIE KOLĘDY’2022:

— Podsumowanie stanu osobowego: parafia liczy 1404 osoby (533 rodziny i osoby samotne).

— Kolędę przyjęło (włącznie z obiema mszami św. zbiorowymi) 145 rodzin, co stanowi 27,2% ogółu mieszkańców parafii (rok 2020 – 57,56%; rok 2021 – 24,83%).

— Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i podsumowania kolędy zostały umieszczone w gablocie.

*** W środę przypada święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce kończy ono tradycyjny okres śpiewania kolęd, wystawiania żłóbków i choinek. Na prośbę Parafian w tym dniu msza św. o godz. 18:00.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

— W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Za tydzień po sumie parafialnej spotkaniu organizacyjne w sprawie tegorocznej uroczystości I Komunii św.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  30.01-06.02.2022 roku

3. niedziela zwykła   30.01.2022 roku
8:30 W intencji Bogu wiadomej oraz o błogosławieństwo Boże dla Janiny i w rodzinie
10:00 PRO POPULO
11:30 + Mariusz (16. rocznica śmierci), Helena, Stanisław, Andrzej, Krystyna, Zbigniew;

++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz

 

Wtorek  01.02.2022 r.  

17:00 + Czesława Bergunda  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa  02.02.2022 r.   Ofiarowanie Pańskie

18:00 Za osoby życia konsekrowanego: wszystkie Siostry Magdalenki; pasjonistkę, siostrę Gabrielę Hasiura; siostrę Joannę Jaworską; siostrę Eleonorę Dzimiera z Instytutu Szensztackiego; klaretyna ojca Pawła Szulca; franciszkanina ojca Faustyna Zatokę – by wytrwali w powołaniu i rozwijali swoje charyzmaty.
 

Czwartek   03.02.2022 r.  

17:00 ++ z Rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena, Anna; + Zbigniew Markowski
 

Piątek   04.02.2022 r.  

17:00 ++ członkinie byłej Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich z parafii Świętej Trójcy: Anna Pałyga, Anna Uptas, Zofia Twardochleb, Ewa Listowiecka, Maria Jaskiel, Feliksa Granos.
 

Sobota   05.02.2022 r.   św. Agaty

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

5. niedziela zwykła 06.02.2022 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Sabina Kołodziejczak (od Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej)

 

 

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 1,4-5.17-19

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją
sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,31-13,13

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.

Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.

I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: