2. niedziela zwykła 16.01.2022 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę w ciągu roku. W naszej wspólnocie jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Po sumie parafialnej odbędzie się spotkanie dwójki Rodziców tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.01) — św. Antoniego, opata

— środa (19.01) — św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— piątek (21.01) — św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu odbyła się Parafialna Godzina z kolędą „Gore gwiazda Jezusowi”. Składam gorące podziękowanie wszystkim Wykonawcom oraz Uczestnikom koncertu za kreatywność kolędowych prezentacji i piękną atmosferę wspólnego kolędowania.

*** W tym tygodniu dobiega końca tegoroczna wizyta duszpasterska:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00 [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— msze św. w tym okresie: środa, godz. 8:00; czwartek (20.01) i sobota (22.01), godz. 17:00 – kolędowe spotkanie w kościele.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 17.01.2022 r. (poniedziałek) — Al. Niepodległości 1-8B, ul. Bema 7, ul. B.Prusa [15:30]

— 19.01.2022 r. (środa) — Al. Niepodległości 9-20, ul. Bema [15:30]

— 20.01.2022 r. (czwartek) — ul. Kościuszki 18, ul. Skalnicza, zgłoszenia indywidualne [15:30]

— 21.01.2022 r. (piątek) — zgłoszenia indywidualne [15:30]

— 22.01.2022 r. (sobota) — zgłoszenia indywidualne [14:00]

*** W piątek i sobotę świętują nasze Babcie i Dziadkowie. Szanowni Państwo! Wszystkim Wam składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia oraz miłości i empatii od najbliższych.

*** W piątek (21.01) o godz. 16:30 rozpocznie się demontaż dekoracji świątecznej. Serdecznie zapraszam osoby, które okazały pomoc przy jej montażu.

*** Próba scholi w sobotę o godz. 11:00.

*** W gablocie został umieszczony plakat związany ze Spotkaniem Opłatkowym Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie (16.01.2022 r.).

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Dlaczego wciąż jesteśmy podzieleni?” ] przeczytamy m.in.: o zmarłym w grudniu metropolicie częstochowskim Abp. Stanisławie Nowaku; o planowanych zmianach w przepisach dotyczących cmentarzy i pochówków; o problematyce ślubów konkordatowych; o roli naszych babć i dziadków; o Domowym Kościele (z jego nowym moderatorem krajowym); o digitalizacji historii. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z kolekcji Biblia Audio, a w niej księgi Rodzaju i Wyjścia.

INTENCJE MSZALNE  16-23.01.2022 roku

2. niedziela zwykła 16.01.2022 roku  niedziela parafialna     
8:30 ++ Rodzice: Julia i Franciszek; + mąż Zbigniew Płocki
10:00 + Małgorzata Łozowska; o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci:

Adriana i Bartosza

11:30 ++ Henryk (3. rocznica śmierci) i Grzegorz Rutka; + Jan Hałajko;

++ Rodzice i Teściowie

 

Środa  19.01.2022 r.   św. Józefa Sebastiana Pelczara

8:00 PRO POPULO – W intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   20.01.2022 r.  

17:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy
 

Sobota   22.01.2022 r.  

17:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy
 

3. niedziela zwykła 23.01.2022 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 + Jerzy Skowron (urodzinowa), ++ z Rodziny
11:30 ++ Agnieszka i Kazimierz Białkowscy (od dzieci)

PIERWSZE CZYTANIE

Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 62,1-5

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, o krainie twej już nie powiedzą „Spustoszona”. Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, a krainę twoją „Poślubiona”. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96,1-2.3 i 7b-8a

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE

Różne dary Ducha Świętego

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,4-11

Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 2,1-12

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: