Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2022 roku

*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 8:30 i 10:00.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 rozpocznie się  PARAFIALNA GODZINA Z KOLĘDĄ, której przesłaniem są słowa: „Gore gwiazda Jezusowi”. Serdecznie witam przybyłych Gości i życzę pięknego przeżycia czasu wspólnego kolędowania.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa tegoroczna wizyta duszpasterska:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00 [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— w tym czasie msze św. w środę i czwartek o godz. 8:00, w soboty o godz. 10:00 [we wtorek i piątek – z racji kolizji z planem nauczania w szkole – mszy św. nie będzie];

z racji Rady Pedagogicznej termin wyznaczony na wtorek (18.01) zostaje przeniesiony na poniedziałek (17.01). Za zmianę gorąco przepraszam.

— w przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w 3ostatnich dniach kolędy;

— osoby/rodziny, które z różnych powodów zrezygnowały z tradycyjnej formuły kolędy zapraszam (wzorem roku ubiegłego) na kolędowe spotkanie w kościele w jednym z wybranych terminów: 20.01 i 22.01.2022 r.;

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 11.01.2022 r. (wtorek) — ul. Leśna 41-26 [15:30]

— 12.01.2022 r. (środa) — ul. Leśna 9-25a [15:30]

— 13.01.2022 r. (czwartek) — ul. Krótka, ul. Fortowa, ul. Groblowa [15:30]

— 14.01.2022 r. (piątek) — ul. Moniuszki, ul. Żołnierska [15:30]

— 15.01.2022 r. (sobota) — ul. Stawowa [14:00]

*** Próba scholi w sobotę o godz. 11:00.

*** Za tydzień po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

*** W gablocie został umieszczony plakat związany ze Spotkaniem Opłatkowym Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie (16.01.2022 r.)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „ABC wiary” – cena: 8 zł] przeczytamy m.in.: o tym, po co chrzcić dzieci; o przykazaniu miłości bliźniego; o tym, ile kosztuje ogrzewanie w kościele; o rodzinnej ewangelizacji; o wzrostach wydatków przedświątecznych; o przewidywalnych w 2022 roku wydarzeniach, które przyjdzie nam przeżywać; o bilansie pandemii. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, czy Jezus jako dziecko wiedział, że jest Bogiem i dlaczego po latach przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.

INTENCJE MSZALNE  09-16.01.2022 roku

Niedziela Chrztu Pańskiego   09.01.2022 r.     
8:30 O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Sochaj i Makiej
10:00 W intencji uczestników PARAFIALNEJ GODZINY Z KOLĘDĄ
 

Środa  12.01.2022 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /2/
 

Czwartek   13.01.2022 r.  

8:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   15.01.2022 r.  

10:00 ………………………………………………………………………………………….
 

2 niedziela zwykła 16.01.2022 roku niedziela parafialna     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 + Małgorzata Łozowska; o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci: Adriana i Bartosza
11:30 ++ Henryk (3. rocznica śmierci) i Grzegorz Rutka; + Jan Hałajko; ++ Rodzice i Teściowie


PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: