2. niedziela po Bożym Narodzeniu 02.01.2022 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (09.01) — niedziela Chrztu Pańskiego

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII –

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – 3. Króli. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy tegoroczną wizytę duszpasterską:

— jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej;

— rozpoczęcie kolędy w tygodniu o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00 [w porządku uwzględnionym w harmonogramie];

— w tym czasie msze św. od wtorku do piątku o godz. 8:00, w soboty o godz. 10:00;

— harmonogram wizyty duszpasterskiej został opracowany w oparciu o złożone przez Państwo zaproszenia;

— w przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy;

— osoby/rodziny, które z różnych powodów zrezygnowały z tradycyjnej formuły kolędy zapraszam (wzorem roku ubiegłego) na kolędowe spotkanie w kościele w jednym z wybranych terminów: 20.01 i 22.01.2022 r.;

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

04.01.2022 r. (wtorek) — ul. Lipowa, ul. Górna 1a-7a; ul. Kościuszki 7b-24 (nr 21-12, 7b,8,9,24,23,22,10 ) [15:30]

05.01.2022 r. (środa) — ul. Leśna 61a-52 (od końca); Al. Niepodległości 27, 26, 22a, 22, 21; ul. Rzeczna [15:30]

07.01.2022 r. (piątek) — ul. Leśna 51f-42 (od końca) [15:30]

08.01.2022 r. (sobota) — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11, ul. Zamkowa 1-6a, 5 [14:00]

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca:

— Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8:30;

— Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 10:00;

— Próba scholi o godz. 11:00.

*** Za tydzień msze św. o godz. 8:30 i 10:00. Po mszy św. o godz. 10:00 zapraszam na PARAFIALNE SPOTKANIE Z KOLĘDĄ.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE  02-09.01.2022 roku

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim   02.01.2022 r.     
8:30 PRO POPULO
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Wtorek  04.01.2022 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /1/
 

Środa  05.01.2022 r.  

8:00 ++ Eleonora i Kazimierz (rocznica śmierci); + Ryszarda i ++ z Rodziny**
 

Objawienie Pańskie   06.01.2022 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   07.01.2022 r.  

8:00 W intencji osób i rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy /2/
 

Sobota   08.01.2022 r.  

10:00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

Niedziela Chrztu Pańskiego   09.01.2022 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 W intencji uczestników PARAFIALNEGO SPOTKANIA Z KOLĘDĄ

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 24,1-2.8-12

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147,12-13,14-15,19-20

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-6.15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Tm 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: