Niedziela Świętej Rodziny 26.12.2021 roku

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— wtorek (28.12) — Świętych Młodzianków (święto)

— sobota (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek (31.12) kończymy rok kalendarzowy. Serdecznie zapraszam na mszę św. o godz. 17:00 (podczas której zostanie przedstawione sprawozdanie roczne) oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

*** W zakładce AKTUALNOŚCI został umieszczony tekst dyspensy udzielonej przez ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego na piątek 31.12.2021 roku.

*** Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę pięknie przeżytego Sylwestra oraz obfitości łask Bożych i zdrowia w Nowym Roku 2022.

*** W sobotę (01.01.2022 r.) msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** WSPÓLNE KOLĘDOWANIE – 09.01.2022 r. po mszy św. o godz. 10:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Świąteczny numer „Gościa Niedzielnego” z płytą Biblii Audio w cenie 10 zł

 INTENCJE MSZALNE  26.12.2021 — 02.01.2022 roku

 

Niedziela świętej rodziny   26.12.2021 r.     

8:30 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Zbigniewa
10:00 + Paweł Woźniak; + Wiesław Głowacki
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Stanisławy Elminowskiej

(90. rocznica urodzin)

 

Wtorek   28.12.2021 r.  Świętych Młodzianków

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   29.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  30.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek  31.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

sobota   01.01.2022 r.   Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Mieczysław (imieninowa) i Krzysztof (2. rocznica śmierci) Gołos
 

2 niedziela po narodzeniu pańskim   02.01.2022 r.     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: