4. niedziela Adwentu 19.12.2021 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— sobota (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (26.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” grupie Parafian, która przygotowała świąteczną dekorację prezbiterium oraz przygotowała naszą świątynię na obchód czasu Świąt.

*** W czwartek (23.12) kończymy tegoroczne spotkania roratnie. Dziękuję wszystkim ich uczestnikom – szczególnie (może nielicznej, ale bardzo kreatywnej) grupie dzieci.

*** W piątek, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach, wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie Pasterka [podobnie jak rok temu o godz. 22:00], na którą serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej (w zakładce „Aktualności”) został umieszczony obrzęd Wieczerzy Wigilijnej.

*** Msze św. w czasie świątecznym będą sprawowane w następującym porządku: 25.12.2021 r. – godz. 10:00 i 11:30; 26.12.2021 r. – godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Za tydzień, w niedzielę (26.12) Świętej Rodziny, podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*** Osoby zainteresowane udziałem we WSPÓLNYM KOLĘDOWANIU (09.01.2021 r., po mszy św. o godz. 10:00) zapraszam do zakrystii.

*** Zachęcam do zamawiania intencji Mszy św. za żywych i umarłych. Nie marnujmy okazji do złożenia Najświętszej Ofiary w różnych intencjach.

*** Wszystkim Drogim Parafianom i Szanownym Gościom, dziękując za obecność, życzę błogosławionej niedzieli, obfitującego w łaski Boże i zdrowie tygodnia i zapraszam do czynnego udziału w życiu naszej wspólnoty parafialnej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Granica”] przeczytamy m.in.: o ostatniej z sześciu prawd wiary; ; kolejny odcinek rekolekcji „Adwentowe remonty”; o potrzebie przebudzenia w Kościele (rozmowa z nowym ordynariuszem bydgoskim bp Krzysztofem Włodarczykiem); o Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach wspomnienia św. Barbary w Lubinie; o diecezjalnej zbiórce pieniędzy dla Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i Litwie; o Festiwalu Trzech Kultur w Krzeszowie; o kandydaturze i kleryckich obłóczynach w Legnicy; o uroczystości odpustowej w bolesławieckiej bazylice; o pogrzebie śp. ks. Janusza Dereczenika w Jerzmankach. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [cena – 8 zł] płyta z kolędami w zachwycającym wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii. Siostry nagrały ją specjalnie dla czytelników „Gościa” [za tydzień świąteczny numer „Gościa Niedzielnego” z płytą Biblii Audio w cenie 10 zł – harmonogram dołączania kolejnych płyt CD w roku 2022 został umieszczony w gablocie].

 

 INTENCJE MSZALNE  19-26.12.2021 roku

 

4. NIEDZIELA ADWENTU  19.12.2021 roku       NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ z Rodziny Misiurka, Łabno i Hołod
10:00 O zdrowie i szczęśliwy zabieg dla Małgorzaty
11:30 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Barbary i Stanisława Malinowskich
 

Wtorek   21.12.2021 r. 

17:00 + Małgorzata Łozowska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa   22.12.2021 r. 

17:00 O błogosławieństwo Boże oraz szybki powrót do zdrowia Marii Włoszczyk – od dzieci i wnuków
 

Czwartek  23.12.2021 r. 

17:00 W intencji osób, które wsparły montaż dekoracji świątecznej
 

Piątek  24.12.2021 r. 

22:00 PRO POPULO
 

sobota   25.12.2021 r.   Narodzenie Pańskie    

10:00 + Władysław Jankowski; ++ Rodzice i Rodzeństwo
11:30 ………………………………………………………………………………………………
 

Niedziela świętej rodziny   26.12.2021 r.     

8:30 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Zbigniewa
10:00 + Paweł Woźniak; + Wiesław Głowacki
11:30 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Stanisławy Elminowskiej (90. rocznica urodzin)

PIERWSZE CZYTANIE

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Mi 5,1-4a

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 80,2ac i 3b.15-16.18-19

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 10,5-10

Bracia:

Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”.

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: