2. niedziela Adwentu 05.12.2021 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Adwentu – Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie i Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (06.12) — św. Mikołaja, biskupa

— wtorek (07.12) — św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— środa (08.12) — Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa akcja opłatkowa. Poświęcone opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom [duże – 16,00; małe – 7,00] można nabyć przy wejściu głównym do kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się obsługi akcji.

*** W tym tygodniu Roraty: jutro – o godz. 18:00 [msza św. trzeźwościowa]; we wtorek mszy św. nie będzie; od środy do soboty o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam do udziału w nich szczególnie dzieci i młodzież. Zachęcam także osoby dorosłe do wsparcia „koszyka dobroci” dedykowanego najmłodszym uczestnikom Rorat.

*** W środę zapraszam na Godzinę Łaski (12:00-13:00).

*** W czwartek (09.12) zapraszam kandydatów do bierzmowania rocznika 3. wraz z Rodzicami. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Serdecznie zapraszam wszystkich radnych na sesję Rady Parafialnej w piątek o godz. 18:00 w świetlicy.

*** Tegoroczna spowiedź św. adwentowa odbędzie się w najbliższą sobotę (11.12) w godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45. Zachęcam do skorzystania z niej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Radio Maryja – skąd ten fenomen?” – w nowej cenie 8,00] przeczytamy m.in.: o istocie uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP; o potrzebie odkrywania swoich talentów; o codziennej pracy wolontariuszy; o trudnościach w czytaniu Biblii; o katedrze w Gliwicach. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach Światowego Dnia Młodzieży w Legnicy; o 81. Salezjańskim Kociołku Kultury w Lubinie; o diecezjalnym dziękczynieniu za nowych błogosławionych; o działaniach prospołecznych „Imeldy” w Chojnowie; o IV Zgorzeleckiej Nocnej Drodze Krzyżowej w intencji Ojczyzny. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” adwentowa szkoła modlitwy; druga rekolekcyjna medytacja o oczekiwaniu na Mesjasza, który przychodzi jako Przedwieczny Ojciec.

 

INTENCJE MSZALNE  05-12.12.2021 roku

 

2. NIEDZIELA ADWENTU    05.12.2021 roku      

8:30 PRO POPULO
10:00 + Kapłan
11:30 + Jarosław Janda (od członkiń Żywego Różańca)
 

Poniedziałek  06.12.2021 r.  św. Mikołaja

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   07.12.2021 r.  św. Ambrożego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   08.12.2021 r.  Niepokalane Poczęcie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  09.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   10.12.2021 r.  

17:00 ++ Władysława (7. rocznica śmierci) i Władysław Ślęk
 

Sobota    11.12.2021 r.   Spowiedź św. adwentowa

9:00 ………………………………………………………………………………………………
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

3. NIEDZIELA ADWENTU  12.12.2021 roku      

8:30 O dar szczęśliwego zabiegu i zdrowie dla ofiarodawcy
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

W drodze do nowego Jeruzalem

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Ba 5,1-9

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!

Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość
wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”.

Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.

Wyszli od ciebie pieszo,
pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.

Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael
w chwale Pana.
Na rozkaz Pana
lasy i drzewa pachnące
ocieniać będą Izraela.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,4-6.8-11

Bracia:

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: