1. niedziela Adwentu 28.11.2021 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Adwentu, rozpoczynającą rok liturgiczny 2021/2022, którego hasłem jest „Posłani w pokoju Chrystusa”. Podczas mszy św. o godz. 8:30 zostaną poświęcone opłatki, a po każdej mszy św. – wieńce adwentowe.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (30.11) — św. Andrzeja, Apostoła (święto)

— piątek (03.12) — św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczynamy akcję OPŁATEK. Poświęcone opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom [duże – 16,00; małe – 7,00] można nabyć przy wejściu głównym do kościoła oraz w zakrystii. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się obsługi akcji.

*** Dzisiaj podsumowujemy udział dzieci i młodzieży w niedzielnych Mszach Św. W dawnym miejscu prasowym zostały wyłożone kalendarze mszy św. niedzielnej na nowy rok liturgiczny – w zakrystii proszę składać stare kalendarze.

*** Rozpoczynamy msze św. ku czci NMP – Roraty. Od wtorku do soboty o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam do udziału w nich szczególnie dzieci i młodzież. Zachęcam także osoby dorosłe do wsparcia „koszyka dobroci” dedykowanego najmłodszym uczestnikom Rorat.

*** Dziękuję osobom, które przygotowały ołtarz i wieniec adwentowy oraz roratnią dekorację prezbiterium.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Tegoroczna spowiedź św. adwentowa odbędzie się w sobotę (11.12) w godz. 8:00-9:00 i 16:00-16:45. Zachęcam do skorzystania z niej.

*** Trwają przygotowania do wizyty duszpasterskiej’2022. Formularze zaproszeń zostały wyłożone w dawnym miejscu prasowym. Można je składać do skarbony w dawnym miejscu prasowym.

*** Zwracam się z prośbą do naszych panów o zgłaszanie w zakrystii chęci pomocy przy wzniesieniu i demontażu szopki betlejemskiej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Adwent jest jak życie”] przeczytamy m.in.: o akcji pomocy migrantom w Hajnówce; refleksja nad trzecią z sześciu głównych prawd wiary; 1. odcinek rekolekcji adwentowych: „Adwentowe remonty”; o przesłaniu i znaczeniu ostatniego roku 3-letniego programu duszpasterskiego; o wzmagającej się agresji wobec ludzi wiary. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dziękczynieniu za peregrynację obrazu św. Józefa po diecezji legnickiej; o konkursie szopek w Legnicy; o wznowieniu działalności przez chór katedralny; o pobłogosławieniu w Jeleniej Górze-Cieplicach 12. nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; o modlitwie za Ojczyznę w Bolesławcu oraz o misterium „Rózaniec dla Niepodległej” w naszej parafii; o 10. Tygodniu Patriotycznym w Chojnowie; o jeleniogórskim spotkaniu przy ognisku z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; o spotkaniu członków i zarządu Diecezjalnego Oddziału Akcji Katolickiej w WSD w Legnicy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [zaopatrzonym w kalendarz ścienny na 2022 rok] reportaż o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z perspektywy ludzi mieszkających w jej pobliżu i strzegących jej żołnierzy.

INTENCJE MSZALNE  28.11-05.12.2021 roku

 

1. NIEDZIELA ADWENTU    28.11.2021 roku      

8:30 ++ Rodzice: Jan (39. rocznica śmierci) i Lucyna (2. rocznica śmierci) Mazurek
10:00 ++ Zdzisława i Andrzej (imieninowa), Józefa, Antoni i Jan Wyszatyccy
11:30 + Henryk Mażul. W intencji Władysławy Mażul
 

Wtorek   30.11.2021 r.  św. Andrzeja

17:00 W intencji Ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego; Andrzeja: Rybowicza, Rutki, Barskiego; + o. Andrzej Smołka; + Andrzej Mikłaszewicz
 

Środa   01.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  02.12.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   03.12.2021 r.   św. Franciszka Ksawerego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    04.12.2021 r.   św. Barbary

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. NIEDZIELA ADWENTU  05.12.2021 roku      

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Jarosław Janda (od członkiń Żywego Różańca)

PIERWSZE CZYTANIE

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 33,14-16

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 3,12-4,2

Bracia:

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 85,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: