Chrystusa Króla Wszechświata 21.11.2021 roku

*** Przeżywamy ostatnią niedzielę roku liturgicznego – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (22.11) — Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

— środa (24.11) — Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Antycypując jutrzejsze wspomnienie Św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, dzisiaj podczas mszy św. o godz. 10:00 świętują je: chór parafialny MAKSYMILIANKI i schola parafialna DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI. Obu grupom oraz osobom, które animują śpiew w naszej parafii składam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia oraz ludzkiej życzliwości na co dzień.

*** W czwartek (25.11) kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W przyszłą niedzielę zwracamy kalendarze niedzielne. Nowe są do pobrania w dawnym miejscu prasowym.

*** Za tydzień wkroczymy w czas Adwentu rozpoczynając nowy rok kościelny. Rozpoczniemy także parafialną akcję OPŁATEK.

*** Trwają przygotowania do wizyty duszpasterskiej’2022. Formularze zaproszeń zostały wyłożone w dawnym miejscu prasowym. Można je składać do skarbony w dawnym miejscu prasowym.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Małgorzata Łozowska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nie jesteśmy obojętni”] przeczytamy m.in.: o najstarszym paulinie, o. Jerzym Tomzińskim, który zmarł w wieku 102. lat; analiza drugiej z sześciu głównych prawd wiary; o Cudownym Medaliku; o konkursie „Aktywna Parafia 2021”; o jasnogórskim Forum Świeckich w Kościele; o obawach i nadziejach związanych z rozpoczęciem prac synodalnych na etapie diecezjalnym; o eutanazji dzieci i eksperymentach medycznych w szpitalach. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o modlitwie za Ojczyznę w legnickiej katedrze; o podsumowaniu nabożeństw różańcowych w naszej parafii; o uroczystości św. Huberta w Kościelcu; o uroczystości zaprzysiężenia młodych adeptów LO w Lubomierzu; o cennej aktywności Rady Seniorów. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” bezpłatny dodatek – płyta z filmem opowiadającym o beatyfikowanym właśnie w Katowicach ks. Janie Masze.

INTENCJE MSZALNE  21-28.11.2021 roku

 

Chrystusa Króla Wszechświata   21.11.2021 roku       NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Stefan Wawrzyniak (4. rocznica śmierci). O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Janiny Wawrzyniak
10:00 W intencji chóru MAKSYMILIANKI, scholi dziecięcej oraz animatorów parafialnego śpiewu kościelnego
11:30 W intencji Bogu wiadomej
 

Wtorek   23.11.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   24.11.2021 r.  Św. Andrzeja Dung-Loc i Towarzyszy

17:00 O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia dla Wojciecha i Rafała oraz ich Rodzin
 

Czwartek  25.11.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   26.11.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    27.11.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

1. NIEDZIELA ADWENTU  28.11.2021 roku      

8:30 ++ Rodzice: Jan (39. rocznica śmierci) i Lucyna (2. rocznica śmierci) Mazurek
10:00 ++ Zdzisława i Andrzej (imieninowa), Józefa, Antoni i Jan Wyszatyccy
11:30 + Henryk Mażul. W intencji Władysławy Mażul

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Dn 7,13-14

Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 93,1.2 i 5

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz. Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość,
po wszystkie dni, o Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jest władcą królów ziemi

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana

Ap 1,5-8

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.

Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.

Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”.

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.

Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.

Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: