31. niedziela zwykła 31.10.2021 roku

*** Przeżywamy 31.  niedzielę zwykłą. Dzisiaj przechodzimy na czas zimowy (śpimy godzinę dłużej).

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.11) — Wszystkich Świętych (uroczystość)

— wtorek (02.11) — wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

— czwartek (04.11) — sw. Karola Boromeusza, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII
ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Wczoraj zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa październikowe. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” ich uczestnikom – szczególnie grupie dzieci, animujących to piękne nabożeństwo.

*** Dobiegł końca także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Jego podsumowanie nastąpi dzisiaj podczas mszy św. o godz. 10:00.

*** Wczoraj została przeprowadzona akcja LIŚĆ. Serdecznie dziękuję Parafianom, którzy odpowiedzieli na prośbę o pomoc. Msza św. w Waszej intencji zostanie odprawiona w piątek (05.11) o godz. 17:00.

*** Jutro będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po południu, o godz. 14:30, rozpocznie się przy kaplicy cmentarnej nabożeństwo – przypominam jednak, że udział w nim nie zadość czyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.

*** Przez cały listopad (dekret Stolicy Apostolskiej z dnia 22.10.2020 roku), którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** We wtorek (02.11) rozpoczynamy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe – w terminach wskazanych na kartkach wypominkowych o godz. 16:30. We wtorek będziemy się modlić za wszystkich wiernych zmarłych, a od środy rozpoczniemy nabożeństwa z odczytaniem podanych przez Parafian zmarłych. W niedziele po mszach św. o godz. 8:30 i 11:30 polecimy naszych zmarłych w modlitwie różańcowej.

*** Od jutra kartki wypominkowe proszę składać bezpośrednio w zakrystii.

*** W czwartek (04.11) zapraszam na kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania rocznika 3. Spotkanie rozpoczyna Msza Św.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 do 16:30. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam na spotkanie formacyjne w świetlicy.

*** Za tydzień po sumie parafialnej odbędzie się spotkanie Rodziców  dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św.

*** Trwają przygotowania do misterium – „Różaniec dla Ojczyzny” (11.11). Liczę na Państwa zgłoszenia – na razie swój akces zgłosiły dotąd tylko 3 osoby.

*** Trwają także przygotowania do wizyty duszpasterskiej’2022. Formularze zaproszeń zostały wyłożone w dawnym miejscu prasowym. Można je składać do skarbony w dawnym miejscu prasowym.

*** Burmistrz Miasta Lubań zaprasza Parafian na uroczyste obchody rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowane w dniu 11.XI.2021 roku na terenie miasta Lubań  Program: godz. 11:00 – msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy w intencji Ojczyzny. Po mszy św. (około godz. 12:00) koncert pieśni patriotyczno-religijnych podczas którego wystąpi Naira Ayvazyan.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Przygotowanie dorosłych z dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania (od września 2021 r. do maja 2022 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Pytaj, co się stanie po śmierci”] przeczytamy m.in.: wizycie „ad limina” polskich biskupów; o hipokryzji prezydenta Bidena w kwestii wiary; o potrzebie ożywienia kultu Serca Jezusowego; o spotkaniu przywódców politycznych i ekspertów przed szczytem G20; o koronacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Saint-Denys de l’Estree; o Wandzie Półtawskiej; o działalności Caritas kierowanej w stronę uchodźców. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystym rozpoczęciu synodu; o epilogu pieszych pielgrzymek; o święcie Stowarzyszenia Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej; o wizycie „ad limina” (wywiad Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego); o wprowadzeniu relikwii św. Jana Pawła II w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy; o wprowadzeniu relikwii bł. Honorata Koźmińskiego do kościoła w Olszynie; o pogrzebie śp. ks. kan. Marka Lacha. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o Litanii do Wszystkich Świętych.

 

 INTENCJE MSZALNE  31.10-07.11.2021 roku

 

31. niedziela zwykła   31.10.2021 roku       

8:30 O błogosławieństwo Boże i dar życia dla Kubusia – od dziadków
10:00 PRO POPULO – w intencji uczestników tegorocznych nabożeństw różańcowych
11:30 Dziękczynna w intencji Rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo.
 

Poniedziałek   01.11.2021 r.  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Wtorek   02.11.2021 r.  Wspomnienie wiernych zmarłych

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   03.11.2021 r. 

17:00 W intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach /1/.
 

Czwartek  04.11.2021 r.   św. Karola Boromeusza

17:00 ++ z rodziny Kułakowskich, Dutkiewiczów i Dumanowskich.
 

Piątek   05.11.2021 r.  

17:00 W intencji osób, które zaangażowały się w akcję LIŚĆ.
 

Sobota    06.11.2021 r.  

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

32. niedziela zwykła   07.11.2021 roku       

8:30 W intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach /2/.
10:00 W intencji Martynki i Emilki Sołtysiak o Boże błogosławieństwo – w 8. rocznicę urodzin.
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Pwt 6,2-6

Mojżesz tak powiedział do ludu:

„Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.

Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.

Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,
mocy moja,
Panie, Opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Hbr 7,23-28

Bracia:

Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: