30. niedziela zwykła 24.10.2021 roku

*** Przeżywamy 30.  niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA MISYJNA. Po każdej Mszy Św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (28.10) — św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa październikowe –w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 16:30; w piątek w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu (prowadzi Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej). Trwa także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec (do 30.10).

*** W związku z odwołaniem „Refleksji Listopadowej” rozpoczynamy także przygotowania do kolejnego misterium – „Różaniec dla Ojczyzny” (11.11). Liczę na Państwa zgłoszenia.

*** Przyszedł czas na coroczną akcję LIŚĆ. Zapraszam w sobotę od godz. 9:00.

*** Przy ostatnich ławkach zostały wyłożone kartki wypominkowe. Proszę je składać do przygotowanej skarbony umieszczonej przy ołtarzu lub na tacę.

*** Trwają przygotowania do wizyty duszpasterskiej’2022. Formularze zaproszeń zostały wyłożone w dawnym miejscu prasowym.

*** Kandydatów do Bierzmowania zachęcam do skorzystania z dedykowanych im zakładek na stronie parafialnej – zostały sprawdzone i są zaktualizowane.

*** Proboszcz parafii Świętej Trójcy w Lubaniu zaprasza na nabożeństwo na cmentarzu w dniu 01.11.2021 roku. Rozpoczęcie o godz. 14:30 przy kaplicy.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Nauki przedmałżeńskie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (24-30.10.2021 r.);

— Przygotowanie dorosłych z dekanatu Lubań do sakramentu bierzmowania (od września 2021 r. do maja 2022 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Anioł Stróż papieża”] przeczytamy m.in.: o relacjach Kościoła i polityki; o humanizmie w czasach niepokoju; o szanowaniu religijnych znaków; o dziele misyjnych w najniebezpieczniejszych rejonach świata; o misjach z bp. ełckim Jerzym Mazurem; o II Ogólnopolskim Kongresie „Wychowanie trwa wiecznie”; o postaci Tadeusza Różewicza; o wizji świata przyszłości. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce różańcowej dzieci do Krzeszowa; o uroczystości odpustowej w Koskowicach; o obchodach 25-lecia KSM w kościele MB Królowej Polski w Legnicy; o uroczystym Koncercie Papieskim w Polkowicach; o kościele pw. św. Józefa w Świeradowie Zdroju; o remoncie kościoła w Krzydłowicach . Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o papieżu Janie Pawle I, którego beatyfikację zaplanowano na przyszły rok; o liturgii i o tym, czym różni się ona od zwykłej modlitwy.

 

 INTENCJE MSZALNE  24-31.10.2021 roku

 

30. niedziela zwykła   24.10.2021 roku       

8:30 + Zygmunt Przybyła (4. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Franciszka i Stanisław Przybyła
10:00 ++ Olga i Kazimierz Kotowscy; + Krzysztof Gołos (2. rocznica śmierci)
11:30 ++ Jan i Julia Trzewik
 

Wtorek   26.10.2021 r. 

17:00 ++ z Rodziny*
 

Środa   27.10.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  28.10.2021 r.   św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   29.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    30.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

31. niedziela zwykła   31.10.2021 roku       

8:30 O błogosławieństwo Boże i dar życia dla Kubusia – od dziadków
10:00 PRO POPULO – w intencji uczestników tegorocznych nabożeństw różańcowych
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Jr 31, 7-9

To mówi Pan:

„Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ».

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Hbr 5,1-6

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 2 Tm 1, 10b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Uzdrowienie niewidomego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10, 46-52

Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”

Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”.

Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: