29. niedziela zwykła 17.10.2021 roku

*** Przeżywamy 29. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (18.10) — św. Łukasza, Ewangelisty

— wtorek (19.10) — bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera

— środa (20.10) — św. Jana Kantego, prezbitera

— piątek (22.10) — św. Jana Pawła II, papieża

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa październikowe –w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 16:30; w piątek w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu (prowadzi Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej). Trwa także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec (do 30.10).

*** Wtorkowe nabożeństwo różańcowe zostanie oparte o rozważania ks. Teodora Sawielewicza. Po nabożeństwie msza św. (którą rozpoczniemy z czasowym opóźnieniem).

*** W czwartek zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. i 3. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Osoby, które chciałyby wesprzeć organizację misterium „Refleksja Listopadowa” serdecznie zapraszam do zakrystii.

*** Przy ostatnich ławkach zostały wyłożone kartki wypominkowe.

*** Za tydzień zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Kandydatów do Bierzmowania zachęcam do skorzystania z dedykowanych im zakładek na stronie parafialnej.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Jak dziś mówić o Jezusie”] przeczytamy m.in.: o zasadności odprawiania nabożeństw różańcowych przy wystawionym Najświętszym Sakramencie; o sile modlitwy różańcowej; o atmosferze w Polsce po wyborze Jana Pawła II; o rozpoczęciu synodu o synodalności; o V Międzynarodowym Kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce Żywego Różańca do Krzeszowa; o ogłoszeniu laureatów odznaki „Zasłużony dla Legnicy”; o rozpoczęciu nowego roku akademickiego w legnickim WSD; o oficjalnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Legnicy; o odpustowym festynie parafialnym w Wykrotach. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o świętych nauczycielach oraz świadectwo amerykańskiego dziennikarza, który z islamu nawrócił się na katolicyzm.

 

 INTENCJE MSZALNE  17-24.10.2021 roku

 

29. niedziela zwykła   17.10.2021 roku       NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Waldemar Urbaniak (2. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 W intencji Rodziny – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
 

Wtorek   19.10.2021 r. 

17:00 W intencji Małgorzaty Milewskiej i Mariusza Nowaka z Rodzinami
 

Środa   20.10.2021 r.  św. Jana Kantego

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek  21.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   22.10.2021 r.   św. Jana Pawła II

17:00 ++ z Rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena, Anna; + Zbigniew Markowski
 

Sobota    23.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

30. niedziela zwykła   24.10.2021 roku       

8:30 + Zygmunt Przybyła (4. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Franciszka i Stanisław Przybyła
10:00 ++ Olga i Kazimierz Kotowscy; + Krzysztof Gołos (2. rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 53,10-11

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 33,4-5.18-19.20 i 22

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Hbr 4,14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 10,45

Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.

On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.

Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”

Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,42-45

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: