28. niedziela zwykła 10.10.2021 roku

*** Przeżywamy 28.  niedzielę zwykłą – XXI Dzień Papieski, którego przesłaniem są słowa: „Nie lękajcie się”. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (13.10) — bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

— piątek (15.10) — św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

— sobota (16.10) — św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa październikowe –w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 16:30; w piątek w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu (prowadzi Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej). Trwa także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec (do 30.10).

*** W czwartek (14.10) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom oraz pracownikom szkół składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, asystencji Ducha Świętego oraz pięknych owoców współpracy z Waszymi podopiecznymi.

*** Mimo braku zgłoszeń chęci pomocy zostały przeprowadzone dalsze prace modernizacyjne w kościele. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” pani Małgorzacie i panu Mariuszowi za okazaną pomoc.

*** Kandydatów do Bierzmowania zachęcam do skorzystania z dedykowanych im zakładek na stronie parafialnej.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Świeccy o Kościele”] przeczytamy m.in.: o tym, czy Różaniec zbawia; o mszy św. celebrowanej 13.09 przez abp. Grzegorza Rysia; o pieniądzach w Biblii i w Kościele; o Kościele na Ukrainie w dobie pandemii; o papieskim orędziu na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży; o tym, jaki był na co dzień św.Jan Paweł II (wywiad z ks. Pawłem Ptasznikiem). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o diecezjalnym dniu skupienia Służby Liturgicznej w Krzeszowie; o pielgrzymce dzieci z Bolesławca do Łąki; o uroczystości ku czci św. Jakuba w Jakubowie; o spotkaniu Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego z Sybirakami w Legnicy; o bolesławieckim Marszu dla Życia i Rodziny; o olszyńskich uroczystościach związanych z beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia i m. Elżbiety Róży Czackiej.  Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o odradzającym się w Kościele stanie dziewic konsekrowanych oraz o rozpoczynającym się w Rzymie Synodzie Biskupów, który będzie przebiegał inaczej niż dotychczasowe.

 

INTENCJE MSZALNE   10-17.10.2021 roku

 

28. niedziela zwykła   10.10.2021 roku        

8:30 + Edward Czerwiński (4. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Marian i Wanda Czerwińscy
10:00 + Stanisław Szymko (2. rocznica śmierci)
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek   12.10.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   13.10.2021 r.  bł. Honorata Koźmieńskiego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  14.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   15.10.2021 r.   św. Teresy od Jezusa

17:00 W intencji Małgorzaty Milewskiej i Mariusza Nowak z Rodzinami
 

Sobota    16.10.2021 r.   św. Jadwigi Śląskiej

17:00 + Józef (3. rocznica śmierci); ++ Franciszek, Maria, Kazimierz, Edward
 

29. niedziela zwykła   17.10.2021 roku       NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Waldemar Urbaniak (2. rocznica śmierci)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 W intencji Rodziny – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość to skarb najcenniejszy

Czytanie z Księgi Mądrości.

Mdr 7, 7-11

Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony
i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps90, 12-13. 14-15. 16-17

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Refren.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE

Skuteczność słowa Bożego

Hbr 4, 12-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 3

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Rada dobrowolnego ubóstwa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

EWANGELIA DŁUŻSZA Mk 10, 17-30

EWANGELIA KRÓTSZA Mk 10, 17-27

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”.

On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”.

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.

Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: