27. niedziela zwykła 03.10.2021 roku

*** Przeżywamy 27. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.10) — św. Franciszka z Asyżu

— wtorek (05.10) — św. Faustyny Kowalskiej

— czwartek (07.10) — NMP Różańcowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa październikowe – jutro o godz. 17:30; w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 16:30; w piątek w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu (prowadzi Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej). Trwa także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec (do 30.10).

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** W czwartek (07.10) zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania wszystkich roczników wraz z Rodzicami. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W tym tygodniu chcemy kontynuować prace odświeżające malaturę – w toalecie i przedzakrystii. Będę wdzięczny za wszelką okazaną pomoc.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Jak pogłębić wiarę?”] przeczytamy m.in.: o tym, po co biskupi polscy jadą do Rzymu?; o św. Cyrylu Aleksandryjskim; o tym, w jakim języku przemówił Bóg; o Franciszkańskim Zakonie Świeckich; o Narodowym Marszu Życia i Rodziny w Warszawie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o ingresie Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego; o moblinym konfesjonale w Legnicy; o uroczystości odpustowej w Lubomierzu i Jeleniej Górze.  Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. tekst prostujący nieprawdziwe informacje o autorze obrazu Jezusa Miłosiernego – Eugeniuszu Kazimirowskim oraz rozmowa o niemieckiej drodze synodalnej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE   03-10.10.2021 roku

 

27. niedziela zwykła   03.10.2021 roku        

8:30 + Teofil Elminowski (15. rocznica śmierci)
10:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i wzajemną miłość dla Martyny i Dawida Binkowskich (1. rocznica ślubu)
11:30 + Kazimierz Białkowski (100. rocznica urodzin) – od dzieci z rodzinami
 

Poniedziałek   04.10.2021 r.  św. Franciszka z Asyżu

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.10.2021 r.  św. Faustyny  Kowalskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   06.10.2021 r. 

17:00 W intencji Alicji Kwiecińskiej i Emilii Glazer
 

Czwartek  07.10.2021 r.   NMP Rózańcowej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   08.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    09.10.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

28. niedziela zwykła   10.10.2021 roku        

8:30 + Edward Czerwiński (4. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Marian i Wanda Czerwińscy
10:00 + Stanisław Szymko (2. rocznica śmierci)
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE

Stworzenie niewiasty

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 2,18-24

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptactwo powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jaką da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale dla człowieka nie znalazł odpowiedniej mu pomocy.

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2.3.4-6

Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Hbr 2,9-11

Bracia:
Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci.

Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Chrystus, który uświęca, jak ludzie, którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 4,12

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według świętego Marka

EWANGELIA DŁUŻSZA Mk 10,2-16
EWANGELIA KRÓTSZA Mk 10,2-12

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”

Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”.

Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Koniec krótszej perykopy.

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: