25. niedziela zwykła 19.09.2021 roku

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą – Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Po sumie parafialnej zapraszam na spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.09) — rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— wtorek (21.09) — św. Mateusza, Apostoła (święto)

— czwartek (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Dzisiaj w parafii NSPJ i św. Jakuba odbędzie się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćko (rozpoczęcie o godz. 12:30). O godz. 15:00 nabożeństwo eucharystyczne w duchu i tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które poprowadzi ks. Teodor Sawielewicz.

*** Jutro, o godz. 12:00, rozpocznie się ingres Biskupa Legnickiego, Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego.

*** Trwają zapisy kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. – zapisy będą trwać do pierwszego spotkania w październiku.

*** W czwartek zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania wszystkich roczników. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek o godz. 18:00 pierwsza powakacyjna sesja Rady Parafialnej.

*** W sobotę przypada 33. rocznica poświęcenia naszego kościoła przez Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego (25.09.1988 r.).

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się coroczne badanie stanu praktyk religijnych w parafii.

*** Kino „Wawel” w Lubaniu zaprasza do obejrzenia filmu „Fatima”:01.10, 05.10, 06.10, 07.10 – 16:15; 02.10, 03.10 – 14:00 i 16:15.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Sąd nad Ojcem Pio”] przeczytamy m.in.: o randze świat maryjnych – Zwiastowania i Niepokalanego Poczęcia NMP; o potrzebie właściwego traktowania posługi egzorcystów; o nowych błogosławionych orędownikach narodu; o 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym; o wyzwaniu synodalności w Kościele. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. XXII pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o ingresie Biskupa Legnickiego; o powrocie po 3-letniej przerwie bolesławieckiego „Marszu dla Życia i Rodziny”; o odkryciu relikwii po beatyfikowanym Prymasie Tysiąclecia w parafii Lubań-Uniegoszcz; o kościele pw. św. Józefa w Zgorzelcu; o nowym domu formacyjnym w Legnicy; o kolejnej pielgrzymce z Męcinki na Górzec.  Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. artykuł o aktualnych także dzisiaj objawieniach Matki Bożej w La Salette i bardzo mocne świadectwo więzionego wiele lat przez komunistów kard. Van Thuana.

 

 INTENCJE MSZALNE   19-26.09.2021 roku

 

25. niedziela zwykła   19.09.2021 roku        NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Rodzice: Janina (45. rocznica śmierci) i Kazimierz (55. rocznica śmierci) Kirkiewicz
10:00 O powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Anety
11:30 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Tadeusza Pałka z okazji urodzin oraz o udany zabieg i powrót do zdrowia dla Jadwigi Pałka
 

Wtorek   21.09.2021 r.  św. Mateusza

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   22.09.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  23.09.2021 r.   św. Pio z Pietrelciny

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   24.09.2021 r.  

17:00 + o. Andrzej Smołka (2. rocznica śmierci)
 

Sobota    25.09.2021 r.   33. rocznica poświęcenia kościoła

17:00 PRO POPULO – w intencji Parafian
 

26. niedziela zwykła   26.09.2021 roku        DOMINICANTES

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Rodziny Faltyn
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Mikołaja Chawchunowicza (chrzest)

PIERWSZE CZYTANIE

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 2,12.17-20

Bezbożni mówili:

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 54,3-4.5.6 i 8

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na me życie,
nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe dobre imię.

DRUGIE CZYTANIE

Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 3,16-4,3

Najmilsi:

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie
swych żądz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: