24. niedziela zwykła 12.09.2021 roku

 

 

*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Wychowania. Msze Św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

*** Dzisiaj o godz. 12:00 rozpocznie się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zachęcam do skorzystania z możliwości obejrzenia transmisji wspomnianej uroczystości.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (13.09) — św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

— środa (15.09) — NMP Bolesnej

— czwartek (16.09) — św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

— sobota (18.09) — św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W piątek przypada Światowy Dzień Sybiraka.

*** Ponownie zachęcam nasze dzieciaki do włączenia się w zajęcia scholkowe – tylko dzięki aktywnej i licznej scholi msza św. o godz. 10:00 ma sens. Spotkania scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 11:00.

*** Trwają zapisy kandydatów do Bierzmowania rocznika 1. – zapisy będą trwać do pierwszego spotkania w październiku.

*** W związku z planowanym na 19.09 (niedziela) spotkaniem przedstawicieli rad parafialnych dekanatu Lubań – Olszyna, godz. 16:00 – proszę o zgłoszenie radnych, którzy wezmą w nim udział.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św.

*** OGŁOSZENIE PARAFII NSPJ I ŚW. JAKUBA: Zapraszamy na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Faustyny Kowalskiej i Jej przewodnika duchowego bł. Michała Sopoćko, która odbędzie się w parafii pw. NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu 19.09.2021 roku (niedziela) o godz. 12:30. Uroczystości przewodniczyć będzie ks. Teodor Sawielewicz – założyciel „Teobańkologii”, który na każdej Mszy Świętej wygłosi słowo Boże oraz poprowadzi nabożeństwo eucharystyczne w duchu i tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Program obchodów został umieszczony w gablocie. Szczegóły uroczystości można znaleźć W TYM MIEJSCU.

*** Ogłoszenie Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu…

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— z zaproszeniem na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćko, która odbędzie się w parafii pw. NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu 19.09.2021 r.;

— z informacją o rekrutacji na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy na rok akademicki 2021/2022;

— z ostrzeżeniem Komendy Powiatowej Policji związanym z oszustwami „na wnuczka” i „na policjanta”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Ludzie Boga – kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka” – z bezpłatnym dodatkiem na beatyfikację] przeczytamy m.in.: o św. Augustynie; o 13. edycji Dziękczynienia w Rodzinie; o wymowie krzyża w historii naszego narodu. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o Dolnośląskiej inauguracji roku szkolnego; o kolejnym Festiwalu Silesia Sonans; o lubińskim koncercie „Wniebodęte”; o dniu skupienia katechetów w Krzeszowie; o olszyńskiej pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu; o pożegnaniu śp. ks. prał. Edwarda Bobera przez mieszkańców Kruszyna; o kolejnych pracach modernizacyjnych w Krzeszowie; o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa.  Dzisiaj specjalny numer „Gościa Niedzielnego” z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej.

 

 INTENCJE MSZALNE   12-.09.2021 roku

 

24. niedziela zwykła   12.09.2021 roku    

8:30 PRO POPULO
10:00 W intencji scholi parafialnej
11:30 + Franciszka Korotczuk (od Żywego Różańca)
 

Wtorek   14.09.2021 r.  Podwyższenie Krzyża Świętego

17:00 ++ Edward, Maria, Kazimierz, Franciszek, Józef
 

Środa   15.09.2021 r.  NMP Bolesnej

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek  16.09.2021 r.   św. Korneliusza i Cypriana

17:00 + Grzegorz Schabowski; + Waldemar Kujaczyński
 

Piątek   17.09.2021 r.   Światowy Dzień Sybiraka

17:00 Dziękczynna za długie życie z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Kułakowskiej
 

Sobota    18.09.2021 r.   św. Stanisława Kostki

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

25. niedziela zwykła   19.09.2021 roku        NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ++ Rodzice: Janina (45 rocznica śmierci) i Kazimierz (55 rocznica śmierci) Kirkiewicz
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Tadeusza Pałka z okazji urodzin oraz o udany zabieg i powrót do zdrowia dla Jadwigi Pałka

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 50,5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

DRUGIE CZYTANIE

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 2,14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ga 6,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: