21. niedziela zwykła 22.08.2021 roku

*** Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Msze Św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej Mszy Św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.08) — Św. Bartłomieja, Apostoła

— czwartek (26.08) — NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— piątek (27.08) — Św. Moniki

— sobota (28.08) — św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcam do podejmowania postanowień abstynenckich w intencji trzeźwości naszego narodu. Osoby chcące umieścić w parafialnej księdze abstynencji sierpniowe postanowienia abstynenckie i trzeźwościowe zapraszam do zakrystii.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” panom: Eugeniuszowi, Andrzejowi i Ryszardowi za wielką pomoc przy zeszłotygodniowych pracach na terenie posesji (zrzut opału o raz wymiana pieca gazowego).

*** Zbliża się koniec wakacji. W związku z tym rozpoczynamy nabór dzieci chcących należeć do scholi parafialnej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— z informacją dotyczącą katolickich szkół podstawowych i licem ogólnokształcącego w naszej diecezji oraz naboru na rok szkolny 2021/2022 przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy;

— z zaproszeniem do udziału w koncercie „Wniebodęte – miłość, wiara, nadzieja” (lubińskie błonia 29.08.2021 r.);

— z programem XXII Pielgrzymki osób niepełnosprawnych i przyjaciół do Krzeszowa (04.09.2021 r.);

— z informacją o rekrutacji na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy na rok akademicki 2021/2022.

*** INFORMACJA WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO LEGNICKIEJ KURII BISKUPIEJ: W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 przypominamy o tym, że w przedszkolach i szkołach są organizowane zajęcia z religii na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Udział ochrzczonych dzieci i młodzieży w zajęciach religii jest nie tylko ich obowiązkiem, ale również przywilejem związanym z pogłębianiem swojej wiary, poznawaniem Osoby i nauki Jezusa Chrystusa oraz Kościoła. Dotyczy to zarówno przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, jak i średnich. Prosimy więc katolickich rodziców o zainteresowanie się udziałem ich dzieci w katechezie szkolnej. Czasem w tygodniowym rozkładzie zajęć, zwłaszcza w niektórych przedszkolach i szkołach średnich, nie pojawia się przedmiot religia. Jest to nadużycie i łamanie przepisów prawa. Prosimy o czujność i roztropność w tym względzie, a przede wszystkim o troskę rodziców o religijne wychowanie młodego pokolenia. W razie problemów z organizacją zajęć z religii należy powiadomić Księdza Proboszcza.

*** ZAPROSZENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ: 08.2021 roku (sobota), w ramach organizacji kolejnego festynu rodzinnego z cyklu „Dzień Aktywnej Rodziny” zostanie zorganizowany punkt szczepień przeciwko chorobie Covid-19. Osoby chętne będą miały możliwość zgłaszania się na szczepienie bez uprzedniej rejestracji, za okazaniem dowodu osobistego. Punkt będzie zlokalizowany na lubańskim Rynku i będzie funkcjonował w godzinach 14:00-20:00. Wszystkie zaszczepione osoby wezmą udział w loterii fantowej.

*** Wrześniowe wydanie „Gościa Extra” (05.09) w cenie 10 zł będzie poświęcone w całości Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu [w związku w przewidzianą na 12.09 jego beatyfikacją]. Osoby zainteresowane zamówieniem tego wydania proszę o zapisy w zakrystii

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Wiara łączy ludzi”] przeczytamy m.in.: o I Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Jasna Strona Mocy”; o nienawiści wobec wierzących (w związku z obchodzonym 22.08 Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie); o śp. ks. abp. Henryku Hoserze; o polskich sanktuariach na Wybrzeżu; o Europejskim Dniu Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych (w rocznicę podpisania tajnego protokołu do układu Ribbentrop-Mołotow). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o jubileuszu na Śnieżce (z udziałem bp. Andrzeja Siemieniewskiego); o pobycie w Warcie Bolesławieckiej ks. abp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Episkopacie Polski (z rozmową z ks. biskupem); o 3-dniowej pielgrzymce z Legnicy do Krzeszowa; o zakończeniu 29. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę; o rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę z Bolesławca; .  Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. wspomnienie o zmarłym arcybiskupie Henryku Hoserze oraz o tym, jak skutecznie przekazywać wiarę w rodzinie.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  22-29.08.2021 roku

 

21 niedziela zwykła   22.08.2021 roku    

8:30 PRO POPULO
11:00 ++ Katarzyna, Henryk, Ludwik i Mariusz Rupental
 

Wtorek   24.08.2021 r.   Św. Bartłomieja

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   25.08.2021 r.  

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Państwa Majcher
 

Czwartek  26.08.2021 r.   NMP Częstochowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   27.08.2021 r.   Św. Moniki

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Państwa Piekarskich i Rutka
 

Sobota    28.08.2021 r.   Św. Augustyna

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

22. niedziela zwykła   29.08.2021 roku    

8:30 ++ Marianna (1. rocznica śmierci) i Antoni (21. rocznica śmierci) Milewscy
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Roksany (11. rocznica urodzin) i dla rodziny Państwa Siedleckich

 

PIERWSZE CZYTANIE

Przypomnienie powołania narodu

Czytanie z Księgi Jozuego

Joz 24,1-2a.15-17.18b

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością
i żadna z nich nie zostanie złamana.

Zło sprowadza śmierć grzesznika,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

DRUGIE CZYTANIE

Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,21-32

Bracia:

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim.

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,63b.68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa życia wiecznego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,54.60-69

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.

Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”.

Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: