Wniebowzięcie NMP 15.08.2021 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia NMP – rocznicę Cudu nad Wisłą (12-25.08.1920 r.) i święto Wojska Polskiego. Jest to dzień szczególnej modlitwy i pamięci o polskich emigrantach. W naszej wspólnocie jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Podczas każdej Mszy Św. odbędzie się obrzęd pobłogosławienia ziół i kwiatów.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (17.08) — Św. Jacka, prezbitera

— piątek (20.08) — Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— sobota (21.08) — Św. Piusa X, papieża

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** Tydzień temu przeżyliśmy tegoroczną uroczystość odpustową. Dziękując Bogu za dar dobrej pogody pragnę także podziękować celebrującemu sumę odpustową, Ks. Kan. Mieczysławowi Jackowiakowi; osobom, które zadbały o godny przebieg uroczystości odpustowej oraz wszystkim jej uczestnikom. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcam do podejmowania postanowień abstynenckich w intencji trzeźwości naszego narodu. Osoby chcące umieścić w parafialnej księdze abstynencji sierpniowe postanowienia abstynenckie i trzeźwościowe zapraszam do zakrystii.

*** Zbliża się koniec wakacji. W związku z tym rozpoczynamy nabór dzieci chcących należeć do scholi parafialnej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— Z informacją dotyczącą katolickich szkół podstawowych i licem ogólnokształcącego w naszej diecezji;

— z zaproszeniem do udziału w koncercie „Wniebodęte – miłość, wiara, nadzieja” (lubińskie błonia 29.08.2021 r.);

— z programem XXII Pielgrzymki osób niepełnosprawnych i przyjaciół do Krzeszowa (04.09.2021 r.);

*** Za tydzień po każdej Mszy Św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Wrześniowe wydanie „Gościa Extra” (05.09) w cenie 10 zł będzie poświęcone w całości Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu [w związku w przewidzianą na 12.09 jego beatyfikacją]. Osoby zainteresowane zamówieniem tego wydania proszę o zapisy w zakrystii

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „30 lat temu w Częstochowie”] przeczytamy m.in.: o krytycznej ocenie przez abp. Stanisława Gądeckiego jednostronnego narzucania radykalnych ograniczeń w kościołach przez władzę świecką; o tym, czy o Matce Bożej powinniśmy mówić Maria czy Maryja; o ofierze św. Maksymiliana Marii Kolbego; o tym, jak świat czci Maryję; o istocie używania koszulek z chrześcijańskim przekazem i innych sposobach dawania świadectwa o swojej wierze; kolejną część cyklu „Polskie sanktuaria przy bocznych drogach”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dzisiejszym Wielkim Odpuście Krzeszowskim; o pielgrzymce parafian z Wykrot do Lichenia i Kalisza; o nowej tablicy na szlaku św. Jakuba w Lubaniu-Uniegoszczy; o spotkaniu Biskupa A.Siemieniewskiego z pielgrzymami w drugim dniu pielgrzymki; o animatorach pielgrzymki oraz o grupie zgorzeleckiej; o uroczystości odpustowej w sanktuarium św. Jacka w Legnicy.  Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, gdzie Maryja przebywała po wniebowstąpieniu Pana Jezusa i jak skończyło się Jej ziemskie życie.

 

 INTENCJE MSZALNE  15-22.08.2021 roku

 

Wniebowzięcie NMP    15.08.2021 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Władysław Jankowski (4. rocznica śmierci)
11:00 O Boże błogosławieństwo, dar zdrowia i miłość najbliższych dla Marii Anny Binkowskiej (z okazji Chrztu Św.)
 

Wtorek   17.08.2021 r.   Św. Jacka

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   18.08.2021 r.  

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek   20.08.2021 r.   Św. Bernarda

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota    21.08.2021 r.   Św. Piusa X

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

21 niedziela zwykła   22.08.2021 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 ++ Katarzyna, Henryk, Ludwik i Mariusz Rupental

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Niewiasta obleczona w słońce

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 45,7.10-12.14-15

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

 

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 15,20-26

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Łk 1,39-56

Bóg wywyższa pokornych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Oto słowo Pańskie

 

 

Dodaj komentarz: