15. niedziela zwykła 11.07.2021 roku

*** Przeżywamy 15. niedzielę w ciągu roku. Msze Św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (12.07) — Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— wtorek (13.07) — Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

— czwartek (15.07) — Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (16.07) — NMP z Góry Karmel

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** W dniu jutrzejszym rozpoczynam urlop (trwający do 24.07). W związku z tym nastąpią pewne zmiany w liturgii dni powszednich i niedzieli:

— Msze Św. w tygodniu w środę i piątek o godz. 17:00;

— Msze Św. w niedzielę (18.07) o godz. 8:30 i 11:00;

— Pilne sprawy losowe proszę zgłaszać dziekanowi naszego dekanatu, ks. Bogusławowi Wolańskiemu (tel. 0-601 305 954).

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę.

*** Zachęcam do zapoznania się z umieszczonym w gablocie zaproszeniem do udziału w koncercie „Wniebodęte – miłość, wiara, nadzieja” (lubińskie błonia 29.08.2021 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  11-18.07.2021 roku

 

14. Niedziela zwykła   11.07.2021 roku     

8:30 + Krzysztof Glazer (9. rocznica śmierci); ++ Rodzice
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Anny Głowackiej (urodzinowa); + Paweł Woźniak (imieninowa)
Środa   14.07.2021 r.  
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   16.07.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

16. Niedziela zwykła   18.07.2021 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Edward Czerwiński; ++ Stanisław i Kunegunda Frączek
11:00 ++ Krzysztof i Zygmunt Rutka

PIERWSZE CZYTANIE

Misja proroka

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 7,12-15

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85,9ab-10.11-12.13-14

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE

Bóg wybrał nas w Chrystusie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-14
Ef 1,3-10

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Koniec krótszej perykopy.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1,17-18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 6,7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.

I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.

I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: