14. niedziela zwykła 04.07.2021 roku


*** Przeżywamy 14. niedzielę w ciągu roku. Msze Św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** 29.06.2021 roku miało miejsce kanoniczne objęcie Diecezji Legnickiej przez nowego, czwartego w historii, Pasterza, Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Jego ingres do Katedry Legnickiej św. Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się 20.09.2021 roku.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (06.07) — bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

— czwartek (08.07) — Św. Jana z Dukli, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości. Wszystkim życzę dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, Msza Św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę.

*** Zachęcam do zapoznania się z  umieszczonym w gablocie  zaproszeniem do udziału w koncercie „Wniebodęte – miłość, wiara, nadzieja” (lubińskie błonia 29.08.2021 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  04-11.07.2021 roku

 

14. Niedziela zwykła   04.07.2021 roku     

8:30 ++ Rodzice i Rodzeństwo z Rodziny Jankowskich i Kłos
11:00 + Maria Malinowska
 

Poniedziałek   05.07.2021 r. 

18:00 Msza Św. trzeźwościowa
 

Wtorek   06.07.2021 r.  bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   07.07.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  08.07.2021 r.  św. Jana z Dukli

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   09.07.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   10.07.2021 r. 

17:00 + Janina Koncka  (30. dzień po pogrzebie)
 

15. Niedziela zwykła   11.07.2021 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
11:00 O błogosławieństwo Boże dla Anny Głowackiej (urodzinowa); + Paweł Woźniak (imieninowa)


PIERWSZE CZYTANIE
Ez 2,2-5

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123,1-2a.2bcd.3-4

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 12,7-10

Paweł chełpi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 6,1-6

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: