12. niedziela zwykła 20.06.2021 roku

*** Przeżywamy 12. niedzielę w ciągu roku. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.06) — Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— czwartek (24.06) — Narodzenie Św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM OJCOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa czerwcowe – w niedziele przed Mszą Św. o godz. 8:30 i po sumie parafialnej; w tygodniu [wtorek-piątek] po mszy św.; w sobotę (z racji Mszy Św. ślubnej) nabożeństwa nie będzie. Serdecznie zapraszam do udziału w nich.

*** W środę (23.06) swoje święto obchodzą wszyscy Ojcowie. Z tej racji składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego wypraszanych przez Waszego patrona, Św. Józefa oraz miłości i empatii ze strony najbliższych. Jednocześnie zapraszam na Mszę Św. w Waszej intencji w środę o godz. 17:00.

*** Także w tym dniu Biskup senior Stefan Cichy obchodzi 58. Rocznicę święceń prezbiteratu. Pamiętajmy o Jubilacie w naszych modlitwach.

** W piątek (25.06) ostatnia przed wakacjami sesja rady parafialnej o godz. 18:00. Zapraszam na nią wszystkich radnych.

*** Za tydzień Msze Święte w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:00. W tym dniu będziemy świętowali 33 rocznicę erygowania naszej parafii (27.06.1988 r.).

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie:

— z zaproszeniem do udziału w Pielgrzymce Mężczyzn do sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie (20.06.2021 r.);

— z informacją o Obozie Powołaniowym dla młodzieży męskiej, który odbędzie się w WSD w Legnicy w terminie 28.06-02.07.2021 r.;

— z zaproszeniem do udziału w jednodniowym Spotkaniu Młodych Diecezji Legnickiej pod hasłem: „JESTEM czyli o czułości, bliskości i relacjach” (03.07).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Wyrwani aborcji”] przeczytamy m.in. o uroczystości beatyfikacji s. Marii Laury Mainetti; o inicjatywie CHARIS; o atakowanej przez media wypowiedzi abp. Jędraszewskiego; o s. Pauli Formela, duszpasterzującej m.in. przy pomocy profilu na TikToku; o wymogach, jakie dzisiaj stawia codzienność przed mężczyznami. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o wyświęceniu pierwszych dwóch stałych diakonów w naszej diecezji; o pierwszej sesji procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego; o wprowadzeniu relikwii męczenników franciszkańskich do parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Świeradowie Zdroju. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. dodatek – tekst Litanii do św. Józefa z nowymi wezwaniami.

 

 INTENCJE MSZALNE  13-20.06.2021 roku

 

12. Niedziela zwykła   20.06.2021 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

  8:30 PRO POPULO
10:00 ++ Jerzy (z okazji Dnia Ojca) i Władysława (imieninowa) Skowron
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Alicji (60. rocznica urodzin) od Tereski
 

Wtorek   22.06.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Środa   23.06.2021 r.   DZIEŃ OJCA
17:00 W intencji Jerzego i wszystkich Ojców w parafii
 

Czwartek  24.06.2021 r.  Narodzenie św. Jana Chrzciciela

17:00 ++ Jan, Alina i Adam Brejwo
 

Piątek   25.06.2021 r.  

17:00 + Wilhelmina Kowalewska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota   26.06.2021 r. 

17:00 Msza św. ślubna
 

13. Niedziela zwykła   27.06.2021 roku      33 roczn. erygowania parafii

8:30 + Józef Kosewicz (9. rocznica śmierci) i ++ z rodziny Kosewicz
11:00 + Irena Rutka (8 rocznica śmierci); + Jan Hałajko (imieninowa); ++ z rodziny Rutka i Zakrzewskich

PIERWSZE CZYTANIE
Job 38,1.8-11

Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Joba

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin.

Rzekł i zerwał się wicher
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu.

Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.

Radowali się w ciszy, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,14-17

Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia :
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 4,35-41

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: