10. niedziela zwykła 06.06.2021 roku

*** Przeżywamy 10 niedzielę w ciągu roku. Jest to Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność.

*** Z racji 1. niedzieli miesiąca po każdej Mszy Św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (08.06) — Św. Jadwigi Królowej

— piątek (11.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (12.06) — Niepokalanego Serca NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu przeżyliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mimo ograniczeń jej przygotowanie wymagało od organizatorów dużego wysiłku. Pragnę gorąco podziękować osobom, które wsparły przygotowanie i przeprowadzenie procesji eucharystycznej, przygotowały ołtarze oraz zadbały o sprawny ich demontaż.

*** Trwają nabożeństwa czerwcowe – w niedziele przed Mszą Św. o godz. 8:30 i po sumie parafialnej; w tygodniu [ wtorek-czwartek] po mszy św. (przy grocie lub w kościele – zależnie od pogody); w piątek – o godz. 16:45 (bez adoracji Najświętszego Sakramentu). Serdecznie zapraszam do udziału w nich.

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, tradycyjna Msza Św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.

*** Przygotowujemy się do tegorocznej uroczystości Rocznicy I Komunii Św. Spotkania organizacyjne dzieci rocznicowych we wtorek (08.06) i w środę (09.06) o godz. 15:00. Przygotowanie kościoła w piątek po Mszy Św. (od ok. godz. 17:30). Uroczystość odbędzie się w sobotę (12.06) o godz. 11:00. Z tej racji w tym dniu nie będzie Mszy Św. i nabożeństwa czerwcowego.

*** W najbliższy czwartek zakończenie procesji eucharystycznych oraz błogosławieństwo wianków i ziół.

*** W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

*** Trwa zbiórka ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach.

*** Zachęcam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w gablocie: z zaproszeniem do udziału w Pielgrzymce Mężczyzn do sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie (20.06.2021 r.)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Dekalog – od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka…”] przeczytamy m.in. o 10. przykazaniu Jana Pawła II Dekalogu dla Polaków; o nauce Prymasa Tysiąclecia: wolność i zawierzenie; o 4. bazylikach, w których czczone jest Najświętsze Serce Pana Jezusa; o zasadach, które będą obowiązywać podczas tegorocznych pieszych pielgrzymek; o niezwykłym liście papieża emeryta Benedykta XVI z racji 70-lecia istnienia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej; o satanizmie i sektach; o defiladzie 08.06.1946 r. w Londynie bez udziału Polaków. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o 24. rocznicy pobytu papieża Jana Pawła II w Legnicy; o prymicjach w Ścięgnach; o poświęceniu kościoła MB Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach; o święceniach diakonatu stałego w diecezji; o koncercie Sary Dragan w kościele MB Łaskawej w Polkowicach; o uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania w Olszynie. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego młodzi ludzie odchodzą od Kościoła i co można zrobić, aby ich zatrzymać?; medytacje do fragmentów Ewangelii, które w Boże Ciało są głoszone na cztery strony świata.

 INTENCJE MSZALNE   06-13.06.2021 roku

10. Niedziela zwykła   06.06.2021 roku     
  8:30 ++ Marta (16. rocznica śmierci), Bolesław i Teresa Misiurek
10:00 PRO POPULO
11:30 W intencji osób wspierających przygotowanie tegorocznej liturgii i procesji Bożego Ciała
 

Poniedziałek   07.06.2021 r. 

18:00 Msza Św. trzeźwościowa
 

Wtorek   08.06.2021 r.  św. Jadwigi Królowej

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Środa   09.06.2021 r.  
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek  10.06.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   11.06.2021 r.   Najświętszego Serca Pana Jezusa

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   12.06.2021 r.  Niepokalanego Serca NMP

11:00 W intencji dzieci rocznicowych i ich Rodzin
 

11. Niedziela zwykła   13.06.2021 roku     

8:30 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Alicji Kwiecińskiej i Ireny Skowron (urodz.)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ………………………………………………………………………………………………

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 3,9-15

Obietnica odkupienia

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”
On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”
Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”
Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Refren: U Pana łaska oraz odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4,13-5,1

Nadzieja apostolskiego życia

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,31b-32

Alleluja, alleluja, alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mk 3,20-35

Szatan został pokonany

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: