Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021 roku

*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny obchód okresu Wielkanocy. Po każdej Mszy Św. zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.05) — NMP, Matki Kościoła (święto)

— środa (26.05) — Św. Filipa Nereusza, prezbitera

— czwartek (27.05) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— sobota (29.05) — Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

— niedziela (30.05) — Najświętszej Trójcy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwają nabożeństwa majowe ku czci NMP – dzisiaj przed Mszą Św. o godz. 8:30 i po sumie parafialnej; w tygodniu po mszy św. (przy grocie lub w kościele – zależnie od pogody); w piątek o godz. 16:45 (bez adoracji Najświętszego Sakramentu). Serdecznie zapraszam do udziału w nich.

*** W dniu wczorajszym odbyła się 1. odsłona tegorocznej uroczystości I Komunii św., w której wzięła udział 6-osobowa grupa dzieci wraz z rodzinami. Naszym dzieciakom oraz ich najbliższym gratuluję pięknego przeżycia tej wyjątkowej Mszy Św. i życzę, by każde spotkanie z Chrystusem w Eucharystii owocowało radością, której świadkami byliśmy wczoraj.

*** W tym tygodniu kolejne spotkania 2. grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w środę (26.05) o godz. 15:00 – próbna spowiedź św. i próba generalna; w piątek (28.05) – I spowiedź św.; sobota (29.05) o godz. 11:00 – uroczystość I Komunii św.

*** Z racji I Komunii św. w tym tygodniu nie będzie próby Scholi [w niedzielę animujemy jednak śpiew] i wieczornej Mszy Św.

*** W środę swoje święto obchodzą wszystkie Ma Drogie Panie! Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą patronkę, NMP, zdrowia oraz ludzkiej empatii i zrozumienia. Zapraszam na Mszę Św. w Waszej intencji w środę o godz. 17:00.

*** W czwartek zapraszam na godz. 16:00 dzieci rocznicowe na 1. spotkanie przygotowujące do ich uroczystości (12.06).

*** W tym dniu (czwartek) zapraszam także na spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1-2. Spotkanie rozpoczyna Msza Św.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły prace porządkowe na terenie posesji wokół kościoła.

*** Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na sezon grzewczy 2021/2022. Przygotowane koperty zostały wystawione w ostatnich ławkach.

*** Informacja LKB: złoty jubileusz święceń prezbiteratu; zbiórka elektrośmieci.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Wilhelmina Kowalewska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Charyzmatycy – nadzieja czy problem?”] przeczytamy m.in. o św. Ambrożym; o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi; o przykazaniu 8. Jana Pawła II Dekalogu dla Polaków; o katolikach w Chinach. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce motocyklistów i delegacji KGHM Polska Miedź do Krzeszowa; o przygotowaniach do kolejnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; o wyświęconych 22.05 nowych neoprezbiterach; o kaplicy św. Józefa Rzemieślnika w Jezierzanach; o – mającym się odbyć 26.05 – poświęceniu kościoła MB Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach; o drodze pielgrzymkowej zwanej Camino w Roku Św. Jakuba. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o otwieranie się Europy po pandemicznym zamknięciu i o tym, co to oznacza dla pielgrzymów i turystów; o najstarszym hymnie do Ducha Świętego, który powstał w zachodnim Kościele.

INTENCJE MSZALNE  23-30.05.2021 roku

 

Zesłanie Ducha Świętego   23.05.2021 roku     

  8:30 + Adam Dudkiewicz (3. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 + Jan Hałajko (7. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Józef i Helena Hałajko
 

Wtorek   25.05.2021 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Środa   26.05.2021 r.   św. Filipa Nereusza   Dzień Matki
17:00 PRO POPULO – w intencji Zofii Barskiej i wszystkich Matek.
 

Czwartek   27.05.2021 r.   Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

17:00 + Franciszka Korotczuk (30. dni od śmierci)
 

Piątek   28.05.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   22.05.2021 r.  św. Urszuli Ledóchowskiej

11:00 W intencji dzieci I-komunijnych i ich Rodzin
 

Trójcy Przenajświętszej   30.05.2021 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny Konckiej (urodzinowa) i dla całej Rodziny
11:30 + Marian Szczepaniak (8. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ga 5, 16-25

Owoce Ducha

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 15, 26-27; 16, 12-15

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: