6. niedziela wielkanocna 09.05.2021 roku

*** Przeżywamy 6. Niedzielę Wielkanocną.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (14.05) — św. Macieja Apostoła

— niedziela (16.05) — Wniebowstąpienie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Od poniedziałku do środy trwają Kwartalne dni modlitw o urodzaje.

*** Trwają nabożeństwa majowe ku czci NMP – dzisiaj po sumie parafialnej; w tygodniu [wtorek, środa, czwartek, sobota] po mszy św. (przy grocie lub w kościele – zależnie od pogody); w piątek (z racji adoracji) o 16:45. Serdecznie zapraszam do udziału w nich.

*** W środę (12.05) o godz. 15:00 próba 1. grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (22.05); w czwartek (13.05) o godz. 15:00 próba grupy 2. (29.05).

*** W czwartek będziemy przeżywać 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II.

*** W piątek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Z czym zmaga się abp Jędraszewski?”] przeczytamy m.in. o historii powstania i treści wezwań Litanii Loretańskiej; o nabożeństwach fatimskich; o przesłaniu i duchowości założyciela salwatorianów o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana z okazji jego beatyfikacji; o modlitwie w intencji plonów; o dramatycznych wydarzeniach 13.05.1981 r.; o majowym zamachu stanu (12.05.1926 r.). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o rozpoczęciu peregrynacji obrazu św. Józefa w diecezji; o nabożeństwie Drogi Światła w Legnicy; o diecezjalnym etapie XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej; o kościele św. Józefa w Świerzawie; o święceniach diakonatu w katedrze legnickiej; o pogrzebie śp. ks. Krzysztofa Stabrawy w Lwówku Śląskim; 1 część cyklu „Historia Grobu Pańskiego”. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. praktyczny dodatek – Litanię Loretańską do NMP z nowymi wezwaniami; o tym, jak ważni dla wspólnoty Kościoła są seniorzy.

 

 INTENCJE MSZALNE   09-16.05.2021 roku

 

6. Niedziela Wielkanocy   09.05.2021 roku     

  8:30 ++ Marian i Witold Ilcewicz
10:00 O błogosławieństwo Boże dla Natalki Kosmalskiej (10. rocznica Urodzin)
11:30 ++ Rozalia, Karol i Aleksandra Wilas; + Ewa Kowalska
 

Wtorek   11.05.2021 r.  

17:00 ++ z Rodziny*
Środa   12.05.2021 r.  
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   13.05.2021 r.   NMP z Fatimy   40 rocznica zamachu na Jana Pawła 2

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   14.05.2021 r.   św. Macieja      Nowenna 1

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   15.05.2021 r. 

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Zofii Barskiej (imieninowa)
 

Wniebowstąpienie Pańskie   16.05.2021 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 ++ Marianna, Mieczysław i Benedykt Maciąg

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,25-26.34-35.44-48

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 4,7-10

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 15,9-17

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: