3. Niedziela Wielkanocna 18.04.2021 roku

*** Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkanocną – Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego rozpoczynający XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W naszej wspólnocie jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (23.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” naszym dekoratorkom za ubiegłotygodniowy demontaż dekoracji świątecznej.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1-2. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Za tydzień, po każdej mszy św., zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Kolejka po świętość”] przeczytamy m.in. o istocie Sądu Bożego; o Chrzcie Polski i księciu Polan, Mieszku I; o piątym przykazaniu Dekalogu dla Polaków Jana Pawła II; o najnowszej biografii Benedykta XVI; o wypowiedziach papieża Franciszka nt. szatana; o tym, jak czytać Biblię. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o zaplanowanych na okres wielkanocny czuwaniach modlitewnych dla młodzieży; o pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę; o tworzeniu struktur Kościoła gorzowskiego. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o realizowanym w Polsce, a wyjątkowym w skali światowej projekcie rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19. Powikłania, jak alarmują lekarze, zostaną z nami na lata i trzeba podjąć działania, żeby z nimi walczyć.

 

 INTENCJE MSZALNE   18-25.04.2021 roku

 

3. Niedziela Wielkanocy   18.04.2021 roku     

  8:30 + Zygmunt Adamek  (20. rocznica śmierci)
10:00 + Józefa Wyszatycka (1. rocznica śmierci); ++ Antoni, Jan, Andrzej i Zdzisława;

+ Teresa Borońska

11:30 + Zbigniew Płocki  (9. rocznica śmierci)
 

Wtorek   20.04.2021 r.  

17:00 O szybki i pełny powrót do zdrowia dla p. Doroty Grochol (od sąsiadów)
Środa   21.04.2021 r.  
17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych i niepełnosprawnych oraz chorych (szczególnie za zakażonych koronawirusem)
 

Czwartek   22.04.2021 r.  

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   23.04.2021 r.   Św. Wojciecha

17:00 ++ Franciszek (5. rocznica śmierci) i Janina (22. rocznica śmierci) Sęk; ++ Barbara (2. rocznica śmierci) i Adam (2 miesiące od śmierci) Śliwa
 

Sobota   24.04.2021 r.  

17:00 O błogosławieństwo Boże dla Jerzego (imieninowa)
 

4. Niedziela Wielkanocy   25.04.2021 roku     

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 + Andrzej Wyszatycki (2. rocznica śmierci); ++ Józefa, Antoni, Jan, Zdzisława; + Teresa Borońska
11:30 ++ Ryszard (1. rocznica śmierci) i Aleksandra Obrębalscy

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 3,13-15.17-19

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:
„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 4,2.4-9

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 2,1-5a

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 24,32

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 24,35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: