Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021 roku

Przypominam o aktualnym ograniczeniu liczby uczestników liturgii w kościele do 12 osób  (1 osoba/20m2)

*** Przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

*** Wszystkim Parafianom i Gościom pragnę złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego.

*** Dzisiejszy porządek mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj i jutro przed sumą parafialną; w tygodniu po mszach św.

*** Jutro porządek mszy św. – o godz. 8:30 i 11:00. Kolekta ze mszy św. przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą.

*** Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła i terenu samego kościoła.

*** We wtorek mszy św. nie będzie.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przeżyliśmy bogaty w wydarzenia czas Triduum Paschalnego. Pragnę złożyć płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które na różne sposoby wsparły organizację i przebieg tego świętego czasu. Dziękuję osobom, które zadbały o godny przebieg liturgii, przygotowanie dekoracji oraz ołtarza. Dziękuję wreszcie wszystkim uczestnikom liturgii [którzy wzięli w niej udział mimo dyskomfortu wynikającego w aktualnych obostrzeń]. Msza św. w Waszej intencji w piątek (09.04) o godz. 17:00.

*** Rodziców dzieci przygotowujących się do tegorocznej I Komunii św. proszę o odbiór książeczek, różańców i świec w zakrystii.

*** W sobotę (10.04) w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Narodowego Spisu Powszechnego umieszczonymi w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

 

INTENCJE MSZALNE  04-11.04.2021 roku

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA   PAŃSKIEGO   04.04.2021 roku     

  8:30 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski
10:00 ++ Maria i Jerzy Rybowicz
11:30 + Mariusz Krysiak
 

Poniedziałek oktawy Wielkanocy   05.04.2021 roku     

8:30 ++ Kazimierz, Maria, Tadeusz i Leokadia Samołowicz
11:00 + Paweł Woźniak; ++ Maria i Kazimierz Charków
Środa oktawy Wielkanocy   07.04.2021 roku 
17:00 W intencji Bogu wiadomej
 

Czwartek oktawy Wielkanocy   08.04.2021 roku 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek oktawy Wielkanocy   09.04.2021 roku  .

17:00 PRO POPULO – w intencji osób wspierających organizację Triduum Paschalnego i Świąt
 

Sobota oktawy Wielkanocy   10.04.2021 roku  .

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO   11.04.2021 roku     

8:30 ++ Jerzy (35. rocznica śmierci) i Jan (13. rocznica śmierci) Dudkiewicz
10:00 + Jan Sołtysiak  (2. rocznica śmierci)
11:30 ++ Janina i Stanisław Bereziuk


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 10,34a.37-43

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118,1-2.16-17.22-23

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę
i głosił dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3, 1-4

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

albo do wyboru:

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 5,6b-8

Wyrzućcie stary kwas

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.

Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Kor 5,7b-8a

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,1-9

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: