5. niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali (po sumie parafialnej) – możemy za to uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (25.03) — Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zachęcam do skorzystania z okazji do spowiedzi przedświątecznej. Odbędzie się jutro w 2. turach: 8:00-8:50 i 16:00-16:50. Na zakończenie każdej tury Msze Św. o godz. 9:00 i 17:00. Podczas spowiedzi proszę o zachowanie zasad ochrony epidemicznej.

*** W środę (24.03) o godz. 15:30 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary prosimy składać do oznakowanej skarbony z tyłu kościoła.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z racji braku zainteresowania animacją Drogi Krzyżowej opartej o sceny filmu „Pasja” inicjatywa ta zostaje odwołana.

*** Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki (duży – 12 zł, mały – 6 zł), świece wielkanocne i dekoracje oraz kartki świąteczne.

*** Zachęcam do zapoznania się ze wskazaniami na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021 – w zakładce AKTUALNOŚCI.

*** W gablocie został umieszczony plakat ze szczegółami nauk przedmałżeńskich w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (21-27.03.2021 r.) oraz harmonogram modlitwy w sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie za Diecezję Legnicką.

*** Za tydzień, po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. W tym dniu przechodzimy na czas letni (śpimy 1 godz. krócej).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Znak sprzeciwu – Czy w Polsce prześladuje się katolików?”] przeczytamy m.in.: o trzecim przykazaniu Jana Pawła II dla Polaków; refleksję w oczekiwaniu na beatyfikację Kard. St. Wyszyńskiego;  kolejną część rekolekcji wielkopostnych „Kiedy odjeżdża ostatni autobus?”; o polskich formach kultu św. Józefa; o tym, jakie będą tegoroczne święta; o pracach nad obywatelskim projektem ws. wypowiedzenia konwencji stambulskiej.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o modlitwie za śp. Ks. Bp. Tadeusza Rybaka w legnickiej katedrze; o Roku św. Józefa w diecezji; o II spotkaniu formacyjnym stypendystów DNT z diecezji; o finale etapu diecezjalnego XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” zostanie podjęty temat Drogi Krzyżowej – najbardziej rozpowszechnionego sposobu rozważania męki Pańskiej (W tym kontekście zostanie przedstawione 14 medytacji przygotowanych przez znane osoby świeckie i konsekrowane).

INTENCJE MSZALNE   21-28.03.2021 roku

5. Niedziela Wielkiego Postu   21.03.2021 roku   
8:30 ++ Katarzyna, Stanisław i Marian Piskozub
10:00 + Brygida Słowińska (18 rocznica śmierci); ++ z rodziny Słowińskich, Adamek i Tiałowskich
11:30 ++ Józefa, Marian, Józef, Kazimierz; ++ z Rodziny Kułakowskich i Dutkiewiczów
 

Poniedziałek  22.03.2021 r.      Dzień spowiedzi św.

9:00 ………………………………………………………………………………………….
17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Wtorek   23.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   24.03.2021 r.

17:00 ++ z Rodziny
 

Czwartek   25.03.2021 r.    Zwiastowanie Pańskie

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   26.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  27.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Niedziela Palmowa   28.03.2021 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 O błogosławieństwo Boże dla Jana Konckiego (80. urodziny) i o łaski dla Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31,31-34

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51,3-4.12-13.14-15

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 5,7-9

Bracia:

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12,26

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
J 12,20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: