4. niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA LAETARE – niedziela radości, której źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali (po sumie parafialnej) – możemy za to uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (19.03) — św. Józefa, Oblubieńca NMP, patrona Diecezji oraz WSD w Legnicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W czwartek (18.03) kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania obu roczników. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Trwa zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary prosimy składać do oznakowanej skarbony z tyłu kościoła.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w tym tygodniu animuje je wspólnota Żywego Różańca.

*** W sobotę, z racji kolejnej spowiedzi św. wyjazdowej, nie będzie mszy św.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Osoby, które chciałyby animować nabożeństwo Drogi Krzyżowej opartej o fragmenty filmu „Pasja” (26.03.2021 r.) oraz wesprzeć liturgię Triduum Paschalnego proszę o zgłaszanie się w zakrystii.

*** Przy wyjściu z kościoła można nabyć paschaliki (duży – 12 zł, mały – 6 zł), świece wielkanocne i dekoracje oraz kartki świąteczne.

*** W gablocie został umieszczony plakat ze szczegółami nauk przedmałżeńskich w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (21-27.03.2021 r.) oraz harmonogram modlitwy w sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie za Diecezję Legnicką.

*** ZAPROSZENIE: tegoroczna spowiedź wielkopostna odbędzie się w poniedziałek (22.03) w godz. 8:00-8:50 i 16:00-16:45. W tym dniu zostaną odprawione 2 msze św. – o godz. 9:00 i 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nikt i nic nie zastąpi rodziny”] przeczytamy m.in.: kolejną część rekolekcji wielkopostnych „Kiedy odjeżdża ostatni autobus?”; o pielgrzymce papieża Franciszka do Iraku; o oczekiwaniach wobec rozpoczętego Roku Rodziny; o kościele brackim św. Józefa w Krzeszowie; o zniszczeniach powodowanych w Europie przez pandemię koronawirusa.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o celebracjach słowa Bożego w Lubinie; o akcji modlitewnej „40 Dni dla Życia”; o ostatnich zmianach personalnych w diecezji (w tym o objęciu funkcji administratora parafii w Kościelniku przez ks. Krzysztofa Zabłockiego; o słudze bożym ks. Franciszku Blachnickim, twórcy Ruchu Światło-Życie; o organizacji grupy kobiecej na tegoroczną pielgrzymkę na Jasną Górę; o obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [zaopatrzonym z dodatek: magnes z wizerunkiem św. Józefa] przeczytamy m.in. trzecią część rekolekcji wielkopostnych pod hasłem: „Któryś za nas cierpiał”; o tym, czym są i dlaczego nowenny stały się tak popularne. W przyszłym tygodniu zostanie dostarczone wydanie „Gościa Extra”, poświęconego w całości św. Józefowi – osoby, które je zamówiły proszę o odebranie pisma.

INTENCJE MSZALNE   14-21.03.2021 roku

4. Niedziela Wielkiego Postu   14.03.2021 roku   
8:30 + Władysław Jankowski; ++ Rodzice i Rodzeństwo
10:00 PRO POPULO
11:30 + Ryszard Kruk (15. rocznica śmierci)
 

Wtorek   16.03.2021 r.

17:00 + Marek Trzęsowski (8. rocznica śmierci)
 

Środa   17.03.2021 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; o błogosławieństwo Boże dla Zbigniewa Kwiecińskiego (imieninowa)
 

Czwartek   18.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   19.03.2021 r.    św. Józefa Oblubieńca NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

5. Niedziela Wielkiego Postu   21.03.2021 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Józefa, Marian, Józef, Kazimierz; ++ z Rodziny Kułakowskich i Dutkiewiczów

PIERWSZE CZYTANIE
2 Krn 36,14-16.19-23

Gniew i miłosierdzie Boże

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich kosztownych sprzętów.

Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat».

Aby się spełniło słowo Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie!”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137,1-2.3.4-5.6

Refren: Kościele święty, nie zapomnę ciebie.

Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali
wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

Bo ci, którzy nas uprowadzili,
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich”.

Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica.

Niech mi język przyschnie do gardła,
jeśli nie będę o tobie pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem
ponad wszystką swą radość.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 2,4-10

Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Chwała Tobie, Królu wieków
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
J 3,14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876