2. niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę Wielkiego Postu. Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali (po sumie parafialnej) – możemy za to uzyskać odpust zupełny.

*** Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— czwartek (04.03.2021 r.) — św. Kazimierza królewicza (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro, w 1. poniedziałek miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00, na którą serdecznie zapraszam. W tym dniu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

*** W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16:00.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w tym tygodniu animuje je wspólnota Rycerstwa Niepokalanej i Rada Parafialna.

*** W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Osoby zainteresowane zakupem „Gościa Niedzielnego Extra”, poświęconego w całości św. Józefowi (cena 9 zł), proszę o dokonanie zapisu w zakrystii.

*** Zachęcam do zapoznania się z wykazem odpustów zupełnych w Roku św. Józefa (08.12.2020-08.12.2021) – jest on umieszczony w gablocie.

*** W gablocie został także umieszczony plakat ze szczegółami nauk przedmałżeńskich w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (21-27.03.2021 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Jak chronić dziecko”] przeczytamy m.in.: o św. Bazylim Wielkim; 2. część rekolekcji wielkopostnych; o potrzebie osobistego poświęcenia się Sercu Jezusowemu; wskazówki na wielkopostną drogę; o ekumenicznej jałmużnie; o budowaniu polskiej marki.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Środy popielcowej; o wielkopostnych skarbonkach; o Eucharystii w intencji Biskupa Legnickiego w dniu Jego imienin w kaplicy WSD w Legnicy; o parafii św. Józefa w Zawidowie; o nieustannym Różańcu w intencji zakończenia pandemii w Krzeszowie; o poświęceniu figury św. Rity w Lubinie; o krzyżu pokutnym w Nowej Wsi Legnickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. drugą część rekolekcji wielkopostnych pod hasłem: „Któryś za nas cierpiał”; o pomocy Kościoła dla niepłodnych małżeństw; o bardzo ciekawym programie ascetycznym dla mężczyzn.

INTENCJE MSZALNE  28.02-07.03.2021 roku

2. Niedziela Wielkiego Postu   28.02.2021 roku    
8:30 ++ Eleonora, Dominik, Irena, Ryszarda, Kazimierz
10:00 + Andrzej Kordyka (1. rocznica śmierci); ++ Jan, Zofia, Joanna i Jerzy Frąckowiak
11:30 ++ Anna i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z rodziny Pałka i Cerkanowicz
 

Poniedziałek   01.03.2021 r.      Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   02.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   03.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   04.03.2021 r.     św. Kazimierza królewicza

17:00 + Kazimierz Kołodziejczak (imieninowa); ++ z Rodziny
 

Piątek   05.03.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   06.03.2021 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

3. Niedziela Wielkiego Postu   07.03.2021 roku    

8:30 ++ Maria, Józef i Tadeusz Remez; ++ Anna i Jan Majkowscy
10:00 + Edward Czerwiński; ++ Stanisław i Kunegunda Frączek
11:30 ++ Kazimierz: Białkowski, Rybowicz i Buca


PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 22,1-2.9-13.15-18

Ofiara Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”.

A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”
A on rzekł: „Oto jestem”.
Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”.

Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116,10 i 15.16-17.18-19

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
Cenna jest w oczach Pana
śmierć świętych Jego.

O Panie, jestem Twoim sługą,
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany,
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 31b-34

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Mk 9,2-10

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: