1. niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Po sumie parafialnej odbędzie się pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (22.02.2021 r.) — Katedry św. Piotra Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W środę (24.02) o godz. 16:00 kolejne spotkanie przygotowujące do I Komunii św.

*** W czwartek (25.02) spotkanie kandydatów do Bierzmowania rocznika 1 i 2. Zapraszam na nie także Rodziców. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej – w tym tygodniu animuje je chór parafialny „Maksymilianki” [W gablocie i na stronie parafialnej został umieszczony harmonogram animacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej].

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** Za tydzień, po każdej mszy św., zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Osoby zainteresowane zakupem „Gościa Niedzielnego Extra”, poświęconego w całości św. Józefowi (cena 9 zł), proszę o dokonanie zapisu w zakrystii.

*** Zachęcam do zapoznania się z wykazem odpustów zupełnych w Roku św. Józefa (08.12.2020-08.12.2021) – jest on umieszczony w gablocie. Wersja A5 została umieszczona na dawnym miejscu prasowym.

*** W gablocie został także umieszczony plakat ze szczegółami nauk przedmałżeńskich w Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie (21-27.03.2021 r.).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Praktykuj post”] przeczytamy m.in.: o tym, czy Kościół zdał egzamin w czasie pandemii; początek rekolekcji wielkopostnych; o potrzebie szukania ratunku w Ukrzyżowanym; o 1. przykazaniu Jana Pawła II Dekalogu dla Polaków.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o liście Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego odczytanego w niedzielę przed Środą Popielcową; o przygotowaniach do powrotu na szlak pielgrzymki legnickiej na Jasną Górę grupy pokutnej; o rozpoczęciu posługi w sekcji łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej przez ks. Pawła Trajewskiego;  o dekrecie bp. Zbigniewa Kiernikowskiego na Rok św. Józefa; o kościele św. Józefa na Zosinku; o obchodach 40. rocznicy śmierci i 120. urodzin ks. Józefa Zarembskiego w Olszynie; o obchodach kolejnej rocznicy wywózki Polaków na Sybir przez legnickich Sybiraków; o pogrzebie śp. ks. Jana Nowaka w Biedrzychowicach. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. początek rekolekcji wielkopostnych pod hasłem: „Któryś za nas cierpiał”; o tym, czy chrześcijanie skończą w rezerwacie (rozmowa z pallotynem ks. Krzysztofem Kralką); o tym, że krata klauzury nie separuje od świata (reportaż z klasztoru sióstr norbertanek z Ibramowic).

INTENCJE MSZALNE  21-28.02.2021 roku

1. Niedziela Wielkiego Postu   21.02.2021 roku    
8:30 PRO POPULO
10:00 + Jerzy Skowron (1. rocznica śmierci); ++ Emma i Stanisław Karlińscy
11:30 ++ Henryk (7 miesięcy po śmierci), Maria i Franciszek Mażul; ++ z Rodziny Mażul; + Grzegorz Mikiciuk
 

Wtorek   23.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   24.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   25.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   26.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   27.02.2021 r.

17:00 + Tadeusz Władysław Dziędzioła  (30. dzień po pogrzebie)
 

2. Niedziela Wielkiego Postu   28.02.2021 roku    

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 + Andrzej Kordyka (1. rocznica śmierci); ++ Jan, Zofia, Joanna i Jerzy Frąckowiak
11:30 ++ Anna i Edward Cerkanowicz; ++ Helena i Stanisław Pałka; ++ z rodziny Pałka i Cerkanowicz

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 9,8-15

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”.

Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25,4-5.6-7bc.8-9

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3,18-22

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Mk 1,12-15

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: