5. niedziela zwykła 07.02.2021 roku

*** Przeżywamy 5. niedzielę zwykłą. Jest to 1. niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (10.02.2021 r.) — św. Scholastyki, dziewicy

— czwartek (11.02.2021 r.) — NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W środę (10.02) o godz. 16:00 kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W czwartek (11.02) zapraszam na Mszę św. w intencji osób starszych i chorych z racji Światowego Dnia Chorego.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu (16:00-16:45 – adoracja indywidualna, po czym Koronka do Bożego Miłosierdzia).

*** Na stronie internetowej diecezji legnickiej została uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa”.

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatem i informatorem dotyczącym 10. edycji krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia” (umieszczone w gablocie) oraz pobrania materiałów związanych z przekazaniem 1% na działalność Caritas Diecezji Legnickiej (na pomoc potrzebującym na leczenie i rehabilitację chorych oraz na pomoc dla dzieci i młodzieży), umieszczonych na starym miejscu prasowym.

*** Osoby zainteresowane zakupem „Gościa Niedzielnego Extra”, poświęconego w całości św. Józefowi (cena 9 zł), proszę o dokonanie zapisu w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Czy wierzysz…? – Jakie warunki stawia Kościół kandydatom do bierzmowania”] przeczytamy m.in.: o bliskości w czasach izolacji; o nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ws. wolności; o obchodzonym 8 lutego Święcie Służby Więziennej; o śp. Ks. Bp. Adamie Dyczkowskim; o istocie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o planowanych obchodach Światowego Dnia Chorego; o obchodach Roku św. Józefa w olszyńskiej parafii i w Miłkowie; o wizycie przedstawicieli Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego z Wrocławia w parafii MB Królowej Polski w Legnicy; o sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, dlaczego coraz więcej dzieci i młodzieży wymaga pomocy psychiatry dziecięcego; o podobieństwach między Polską i Chorwacją.

INTENCJE MSZALNE   07-14.02.2021 roku

5. NIEDZIELA ZWYKŁA   07.02.2021 roku  
8:30 ++ Eleonora, Dominik, Irena, Kazimierz, Ryszarda
10:00 + Zygmunt Dobaj (z racji przypadającej 100. rocznicy urodzin); ++ z Rodziny Szantar i Słodkiewicz
11:30 ++ Krystyna i Karol (2. rocznica śmierci) Mucha
 

Wtorek   09.02.2021 r.

17:00 + Franciszka Piekarska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa   10.02.2021 r.      św. Scholastyki

17:00 śp. ks. Jan Nowak
 

Czwartek   11.02.2021 r.      NMP z Lourdes Światowy Dzień Chorego

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Piątek   12.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   13.02.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

6. NIEDZIELA ZWYKŁA   14.02.2021 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 O błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Kleszczyńskich i Binkowskich – o szczęśliwe rozwiązanie
11:30 + Jan Ośko (2. rocznica śmierci)

PIERWSZE CZYTANIE

Marność życia ludzkiego

Czytanie z Księgi Joba

Job 7,1-4.6-7

Job przemówił w następujący sposób:

„Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.

Położę się, mówiąc do siebie: «Kiedyż zaświta i wstanę?» Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.

Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147A,1-2.3-4.5-6

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu,
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy
i każdej nadaje imię.

Nasz Pan jest wielki i potężny,
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
karki grzeszników zgina do ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 9,16-19.22-23

Bracia:

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 8,17

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 1,29-39

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Oto słowo Pańskie.

 

 

Dodaj komentarz: