3. niedziela zwykła 24.01.2021 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę zwykłą – 2. Niedzielę Słowa Bożego. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła [ LINK DO TRANSMISJI MSZY ŚW. O GODZ. 11:30 ].

*** Do 25.01 przeżywamy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9).

*** Niedziela Parafialna – protokół…

*** Podsumowanie wizyty duszpasterskiej A.D.2021…

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.01.2021 r.) — nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

— wtorek (26.01.2021 r.) — św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

— czwartek (28.01.2021 r.) — św. Tomasza z Akwinu

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W miniony piątek została zdemontowana dekoracja świąteczna. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które tego dokonały.

*** Wznawiamy piątkową adorację Najświętszego Sakramentu (16:00-16:50). Serdecznie zapraszam do czynnego w niej udziału.

*** Na stronie internetowej diecezji legnickiej została uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa”. Znajdziemy tam przygotowywane przez księży naszej diecezji comiesięczne nabożeństwa, wszelkie materiały duszpasterskie związane z ogłoszonym rokiem: nauczanie Kościoła, wykaz odpustów, inicjatywy w diecezji, bractwo św. Józefa, modlitwy, katechezy, informacje o szkaplerzu św. Józefa, filmy, literaturę itp. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami oraz wykorzystanie ich w roku św. Józefa w celu pogłębienia Jego kultu w poszczególnych parafiach.

*** Zachęcam do zapoznania się z plakatem i informatorem dotyczącym 10. edycji krucjaty modlitewnej „40 Dni dla Życia” (umieszczone w gablocie) oraz pobrania materiałów związanych z przekazaniem 1% na działalność Caritas Diecezji Legnickiej (na pomoc potrzebującym na leczenie i rehabilitację chorych oraz na pomoc dla dzieci i młodzieży), umieszczonych na starym miejscu prasowym.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam o aborcji, karze śmierci, rozwodach…”] przeczytamy m.in.: o nauczaniu Ojców Kościoła w obronie prawdziwej wiary; o istocie Niedzieli Słowa Bożego; o przygotowaniach do 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (03.06.1921 r.); o pierwszej (po kilkunastomiesięcznej przerwie) papieskiej podróży do Iraku; o znaczeniu szczepień przeciw koronawirusowi z abp. Henrykiem Hoserem (byłym przewodniczącym Zespołu KEP ds. Bioetycznych); o historii szczepień.  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach uroczystości Objawienia Pańskiego w legnickiej Katedrze, w Polkowicach i Wągrodnie; o nowej formule tegorocznej wizyty duszpasterskiej; o rozpoczęciu kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020; o krzeszowskim Festiwalu Trzech Kultur w wersji online; o chojnowskich feriach ERM-u; o modlitwie do św. Józefa w Legnicy. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o Franciszku Salezym – świętym, który zrozumiał znaczenie prasy, zanim ktokolwiek o mediach usłyszał; o tym, jak dzieci i młodzież przeżywają czas zdalnego nauczania i jakie mogą być jego efekty w przyszłości; dlaczego Kościół rozmawia z przedstawicielami religii pozachrześcijańskich?

INTENCJE MSZALNE  23-31.01.2021 roku

3. NIEDZIELA ZWYKŁA   24.01.2021 roku  
8:30 + Adam Litwiniuk (od rodziny Płockich)
10:00 + Jerzy Skowron (urodzinowa); ++ Emma i Stanisław Karlińscy
11:30 W intencji Wioletty w 60. rocznicę urodzin
 

Wtorek   26.01.2021 r.      św. Tymoteusza i Tytusa

17:00 + Andrzej Mikłaszewicz  (3. rocznica śmierci)
 

Środa   27.01.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   28.01.2021 r.      św. Tomasza z Akwinu

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   29.01.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   30.01.2021 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. NIEDZIELA ZWYKŁA   31.01.2021 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Mariusz Pałka (15 rocznica śmierci); ++ z Rodziny Pałka i Cerkanowicz

PIERWSZE CZYTANIE
Nawrócenie Niniwitów

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Jon 3,1-5.10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4-5.6-7bc.8-9

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Przemija postać tego świata

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 7,29-31

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.

Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: