2. niedziela zwykła 17.01.2021 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę zwykłą – NIEDZIELĘ PARAFIALNĄ [LINK DO TRANSMISJI MSZY ŚW. O GODZ. 11:30]. Zgodnie z „Komunikatem Wikariusza Generalnego ws. zbiórki dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji” zostanie ona przeprowadzona po każdej mszy św. (zbiórka do puszek).

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— wtorek (19.01.2021 r.) — św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— czwartek (21.01.2021 r.) — św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

– SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM –

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu dobiega końca wizyta duszpasterska A.D.2021. Odbywa się ona w odmiennej niż w latach ubiegłych formule:

— Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny, kontynuujące wielowiekową tradycję kolędowania i wspólnotowej modlitwy, serdecznie zapraszam na kolędowe spotkania w kościele parafialnym, które będą się odbywać według ustalonego (i aktualizowanego co tydzień – w sobotę) porządku.

— Msze św. będą sprawowane w intencji rodzin reprezentowanych przez ich przedstawicieli – od wtorku do piątku o godz. 17:00, w soboty – o godz. 16:00.

— Na zakończenie Mszy św. zostanie poświęcona woda, odmówiona specjalna modlitwa (jak podczas kolędy) i udzielone będzie specjalne błogosławieństwo, które przedstawiciele rodzin zaniosą do swoich domów i podczas liturgii rodzinnej je przekażą i pokropią wodą święconą swoje mieszkania.

— Proszę o przyniesienie ze sobą własnego naczynia z wodą do poświęcenia.

— Uczestnicy liturgii otrzymają specjalnie przygotowane teksty liturgii rodzinnej oraz obrazki kolędowe.

— Tradycyjne ofiary kolędowe można składać do drewnianej skarbony przy głównym wejściu kościoła.

*** Porządek kolędy – umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej – w tym tygodniu:

— 19.01.2021 roku (wtorek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Leśna 37-44C

— 20.01.2021 roku (środa) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Leśna 44D-51F; Aleja Niepodległości 9-20

*** W dniach 18-25 stycznia będziemy obchodzili kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9).

*** W czwartek i piątek swoje święto będą przeżywać nasze Babcie i Dziadkowie. Wszystkim Państwu życzę obfitości łask Bożych, daru zdrowia oraz ludzkiej empatii i życzliwości (szczególnie ze strony najbliższych).

*** W najbliższy piątek (22.01.2021 r.) o godz. 16:00 rozpoczynamy demontaż dekoracji świątecznej. Zapraszam osoby, które okazały pomoc przy jej montażu w grudniu. Z racji przewidzianych prac w tym dniu nie będzie mszy św.

*** W 3. niedzielę zwykłą, dnia 24.01.2021 roku, wraz z Kościołem powszechnym będziemy przeżywać już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego.

*** Na stronie internetowej diecezji legnickiej została uruchomiana zakładka „Rok św. Józefa” [LINK DO ZAKŁADKI]. Znajdziemy tam przygotowywane przez księży naszej diecezji comiesięczne nabożeństwa, wszelkie materiały duszpasterskie związane z ogłoszonym rokiem: nauczanie Kościoła, wykaz odpustów, inicjatywy w diecezji, bractwo św. Józefa, modlitwy, katechezy, informacje o szkaplerzu św. Józefa, filmy, literaturę itp. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami oraz wykorzystanie ich w roku św. Józefa w celu pogłębienia Jego kultu w poszczególnych parafiach.

*** Zachęcam do pobrania materiałów związanych z przekazaniem 1% na działalność Caritas Diecezji Legnickiej (na pomoc potrzebującym na leczenie i rehabilitację chorych oraz na pomoc dla dzieci i młodzieży). Materiały zostały umieszczone na stoliku przy wyjściu kościoła.

*** Za tydzień po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Jedność potrzebna jak nigdy dotąd”] przeczytamy m.in.: o zmarłym w 2020 roku dominikaninie o. Macieju Ziębie i zmarłym w tym roku bp. Antonim Stankiewiczu (Dziekanie Trybunału Roty Rzymskiej); o istocie ekumenizmu i dzisiejszych problemach przed nim stojących (7 ważnych ekumenicznych pytań); o trwającej akcji obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II; o potrzebie przełamania zmowy milczenia w sprawie kard. Pella; o europejskim kursie na Pekin; o szczepionkowym wyścigu;  W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o katedralnych obchodach zakończenia roku 2020 i ogłoszeniu Paschy i świąt ruchomych; o potrzebie ratunku w kryzysie rodziny; o pożegnaniu śp. Bernarda Marka Adamowicza; o św. Andrzeju Boboli. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o etycznych aspektach szczepień przeciwko koronawirusowi; o tym, jak znaleźć szczęście w prostocie; jak w czasach pełnych zamętu nie stracić wiary.

INTENCJE MSZALNE  17-24.01.2021 roku

2. NIEDZIELA ZWYKŁA   17.01.2021 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 ++ Rodzice: Julia i Franciszek; ++ Teściowie: Aleksandra i Henryk; + Zbigniew Płocki
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Grzegorz i Henryk (2. rocznica śmierci) Rutka;+ Jan Hałajko; ++ Rodzice
 

Wtorek   19.01.2021 r.      św. Józefa Sebastiana Pelczara

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Środa   20.01.2021 r.

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Czwartek   21.01.2021 r.      św. Agnieszki

17:00 + Agnieszka Białkowska (zmiana godziny z 18:00)
 

Sobota   23.01.2021 r.

17:00 ++ Eleonora, Dominik, Irena, Kazimierz, Ryszarda; ++ z Rodziny i Przyjaciele
 

3. NIEDZIELA ZWYKŁA   24.01.2021 roku  

8:30 + Adam Litwiniuk (od rodziny Płockich)
10:00 + Jerzy Skowron (urodzinowa); ++ Emma i Stanisław Karlińscy
11:30 W Intencji Wioletty w 60. rocznicę urodzin


PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

1 Sm 3,3b-10.19

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać.

Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”.

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 6,13c-15a.17-20

Bracia:

Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.

Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1,41.17b

Alleluja, alleluja, alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Powołanie pierwszych uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”

Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”

Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: