Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2021 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny obchód Tajemnicy Wcielenia [LINK DO TRANSMISJI MSZY ŚW. O GODZ. 11:30]. Po sumie parafialnej zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa wizyta duszpasterska A.D.2021. Odbywa się ona w odmiennej niż w latach ubiegłych formule:

— Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny, kontynuujące wielowiekową tradycję kolędowania i wspólnotowej modlitwy, serdecznie zapraszam na kolędowe spotkania w kościele parafialnym, które będą się odbywać według ustalonego (i aktualizowanego co tydzień – w sobotę) porządku.

— Msze św. będą sprawowane w intencji rodzin reprezentowanych przez ich przedstawicieli – od wtorku do piątku o godz. 17:00, w soboty – o godz. 16:00.

— Na zakończenie Mszy św. zostanie poświęcona woda, odmówiona specjalna modlitwa (jak podczas kolędy) i udzielone będzie specjalne błogosławieństwo, które przedstawiciele rodzin zaniosą do swoich domów i podczas liturgii rodzinnej je przekażą i pokropią wodą święconą swoje mieszkania.

— Proszę o przyniesienie ze sobą własnego naczynia z wodą do poświęcenia.

— Uczestnicy liturgii otrzymają specjalnie przygotowane teksty liturgii rodzinnej oraz obrazki kolędowe.

— Tradycyjne ofiary kolędowe można składać do drewnianej skarbony przy głównym wejściu kościoła.

*** Porządek kolędy – umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej – w tym tygodniu:

— 12.01.2021 roku (wtorek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Stawowa 11-17, ul. Bolesława Prusa, ul. Bema

— 13.01.2021 roku (środa) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Zamkowa, ul. Skalnicza

— 14.01.2021 roku (czwartek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Leśna 9-25A

— 15.01.2021 roku (piątek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Górna 1A-7A, Al. Niepodległości 1-8B

— 16.01.2021 roku (sobota) – Msza św. o godz. 16:00 – ul. Leśna 26-36, ul. Rzeczna, Al. Niepodległości 21, 22, 22A, 26, 27

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE   10-17.01.2021 roku

Niedziela Chrztu Pańskiego   10.01.2021 roku  
8:30 ++ Leokadia, Janina i Kazimierz
10:00 ++ Eleonora i Kazimierz Barscy (rocznice śmierci); + Ryszarda
11:30 ++ Katarzyna (10. rocznica śmierci) i Stefan Majcher
 

Wtorek   12.01.2021 r.

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Środa   13.01.2021 r.

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Czwartek   14.01.2021 r.

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Piątek   15.01.2021 r.

17:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

Sobota   16.01.2021 r.

16:00 PRO POPULO – Msza św. kolędowa
 

2. NIEDZIELA ZWYKŁA   17.01.2021 roku  

8:30 ++ Rodzice: Julia i Franciszek; ++ Teściowie: Aleksandra i Henryk; + Zbigniew Płocki
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ++ Grzegorz i Henryk (2. rocznica śmierci) Rutka;+ Jan Hałajko; ++ Rodzice

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według św. Marka

Mk 1,6b-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: