2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2021 roku

*** Przeżywamy 2. niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to 1. niedziela miesiąca – podczas każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (06.01) — Objawienie Pańskie (uroczystość)

— niedziela (10.01) — Chrzest Pański (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Jutro, z racji 1. poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00 (którą poprzedzi msza św. kolędowa o godz. 17:00).

*** W środę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D.2021. Będzie się ona odbywała w odmiennej niż w latach ubiegłych formule:

— Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo dla siebie i całej rodziny, kontynuujące wielowiekową tradycję kolędowania i wspólnotowej modlitwy, serdecznie zapraszam na kolędowe spotkania w kościele parafialnym, które będą się odbywać według ustalonego (i aktualizowanego co tydzień – w sobotę) porządku.

— Msze św. będą sprawowane w intencji rodzin reprezentowanych przez ich przedstawicieli – od wtorku do piątku o godz. 17:00, w soboty – o godz. 16:00.

— Ze względu na konieczność ograniczenia ilości wiernych w kościele do udziału w liturgii zapraszam po jednym przedstawicielu z każdej rodziny.

— Na zakończenie Mszy św. zostanie poświęcona woda, odmówiona specjalna modlitwa (jak podczas kolędy) i udzielone będzie specjalne błogosławieństwo, które przedstawiciele rodzin zaniosą do swoich domów i podczas liturgii rodzinnej je przekażą i pokropią wodą święconą swoje mieszkania.

— Proszę o przyniesienie ze sobą własnego naczynia z wodą do poświęcenia.

— Uczestnicy liturgii otrzymają specjalnie przygotowane teksty liturgii rodzinnej oraz obrazki kolędowe.

— Tradycyjne ofiary kolędowe można składać do drewnianej skarbony przy głównym wejściu kościoła.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— 04.01.2021 roku (poniedziałek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Energetyczna, ul. Ogrodowa, ul. Chopina i ul. Leśna 52-61a

— 05.01.2021roku (wtorek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Lipowa, ul. Kościuszki 11-21 + 15A

— 07.01.2021 roku (czwartek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Krótka, ul. Fortowa, ul. Groblowa

— 08.01.2021 roku (piątek) – Msza św. o godz. 17:00 – ul. Kościuszki 7b, 8, 9, 10, 22, 23, 24; ul. Moniuszki, ul. Żołnierska

— 09.01.2021 roku (sobota) – Msza św. o godz. 16:00 – ul. Stawowa 1-10

*** Planowany przebieg wizyty duszpasterskiej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** Za tydzień zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Spotkanie odbędzie się w kościele po sumie parafialnej.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE   03-10.01.2021 roku

2. niedziela po Narodzeniu Pańskim   03.01.2021 roku  
8:30 + Ryszarda Barska
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 PRO POPULO
 

Poniedziałek   04.01.2021 r.

17:00 Msza św. kolędowa
18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek   05.01.2021 r.

17:00 Msza św. kolędowa
 

Środa   06.01.2021 r.      objawienie pańskie

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 ++ Kazimierz (17. rocznica śmierci) i Franciszka (4. rocznica śmierci) Bilscy; + Waldemar Szymkiewicz (3. rocznica śmierci)
 

Czwartek   07.01.2021 r.

17:00 Msza św. kolędowa
 

Piątek   08.01.2021 r.

17:00 Msza św. kolędowa
 

Sobota   09.01.2021 r.

16:00 Msza św. kolędowa
 

Niedziela Chrztu Pańskiego   10.01.2021 roku  

8:30 ++ Leokadia, Janina i Kazimierz
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 24,1-2.8-12

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147,12-13,14-15,19-20

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-6.15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Tm 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: