Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2020 roku

*** Przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. w porządku niedzielnym [LINK DO TRANSMISJI MSZY ŚW. O GODZ. 11:30].

*** Podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo małżonków. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.12) — Świętych Młodzianków, męczenników (święto)

— piątek (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość); Światowy Dzień Modlitw o pokój na świecie

— sobota (02.01) — św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Przeżyliśmy czas Świąt. Pragnę gorąco podziękować Parafianom, którzy wsparli wysiłki przygotowujące naszą świątynię na ten czas oraz licznej grupie uczestników świątecznej modlitwy.

*** W czwartek kończymy stary rok kalendarzowy 2020. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pięknie przeżytego – mimo obostrzeń tego dnia – Sylwestra i radosnego wkroczenia w rok 2021. Zapraszam także na mszę św. o godz. 17:00 (podczas której zostanie przedstawione sprawozdanie roczne) oraz nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. W tym dniu za publiczne odmówienie lub odśpiewanie w kościele hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny.

*** Msze św. w piątek (01.01) o godz. 10:00 i 11:30.

*** W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych (bez spotkania formacyjnego) o godz. 17:00.

*** Szanowni Państwo! Drodzy Parafianie! Zbliża się czas, w którym tradycyjnie odbywa się wizyta duszpasterska. W tym roku, z racji sytuacji epidemicznej, odbędzie się w odmiennej formule. Szczegóły oraz program KOLĘDY’2021 zostały umieszczone w zakładce AKTUALNOŚCI – wystarczy wcisnąć TEN NAPIS aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** Zgodnie z zaleceniami LKB i władz sanitarnych nie odbędzie się (planowane na 03.01) spotkanie opłatkowe.

*** Z racji odwołania tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej’2021 w przyszłą niedzielę podam harmonogram spotkań w kościele rodzin/osób zamieszkujących poszczególne rejony naszej parafii. W okresie kolędowym nie zmienia się porządek mszy św. w tygodniu – o godz. 17:00.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Oba tygodniki – „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w wydaniu świąteczno-noworocznym (cena – 10 zł).

INTENCJE MSZALNE   27.12.2020 – 03.01.2021 roku

Niedziela Świętej Rodziny   27.12.2020 roku  
8:30 O powrót do ślubowanej miłości dla małżeństw przeżywających kryzysy
10:00 +++ Franciszka Glebko, Walentyna Południak i Ewa Leibe
11:30 W intencji Zosi Płocki z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę NMP
 

Wtorek   29.12.2020 r.

17:00 + Władysława Kułakowska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Środa   30.12.2020 r.

17:00 O błogosławieństwo Boże w Nowym Roku 2021 dla Karola Skierskiego i Rodziny oraz dla osób, które zadbały o przygotowanie kościoła na świąteczny czas.
 

Czwartek   31.12.2020 r.

17:00 PRO POPULO
 

Piątek   01.01.2021 r.      Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   02.01.2021 r.      św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

2. niedziela po Narodzeniu Pańskim   03.01.2021 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 ………………………………………………………………………………………….


PIERWSZE CZYTANIE

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,2-6.12-14

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1-2,3,4-5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

DRUGIE CZYTANIE

Chrześcijańskie zasady życia domowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,12-21

Bracia:

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3,15a.16a

Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Dziecię rosło napełniając się mądrością

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: