4. niedziela Adwentu 20.12.2020 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu – ostatnią niedzielę liturgicznego okresu Adwentu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— piątek (25.12) — Narodzenie Pańskie (uroczystość)

— sobota (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— niedziela (27.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” panom: Eugeniuszowi Majcher i Tadeuszowi Kasztelan za udział w pracach modernizacyjnych zewnętrznego oświetlenia kościoła. Msza św. dziękczynna w intencji obu Panów i ich Rodzin w środę o godz. 17:00.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w – ostatnich już – mszach św. ku czci NMP – roratach: we wtorek i środę o godz. 17:00.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” grupie Parafian, która przygotowała świąteczną dekorację prezbiterium i aranżację kwiatową oraz przygotowała naszą świątynię na obchód czasu Świąt.

*** W czwartek, podczas popołudniowych Wigilii w naszych rodzinach, wkroczymy w świętowanie Tajemnicy Narodzin Syna Człowieczego. Zwieńczeniem tego wieczoru będzie Pasterka [wyjątkowo o godz. 22:00], na którą serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do pielęgnowania tradycji wigilijnych – rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd. Dla ułatwienia na stronie parafialnej ([LINK DO OPISU].) został umieszczony obrzęd wieczerzy wigilijnej.

*** Msze św. w czasie świątecznym będą sprawowane w następującym porządku:

— 25.12.2020 r. [piątek] – godz. 10:00 i 11:30;

— 26.12.2020 r. [sobota] – godz. 8:30 i 11:00;

— 27.12.2020 r. [niedziela Świętej Rodziny] – porządek niedzielny (8:30, 10:00, 11:30).

*** W niedzielę (27.12) podczas mszy św. o godz. 8:30 i 11:30 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo małżonków. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Polskie Grudnie 1970, 1981, 2020”] przeczytamy m.in.: o posłuszeństwie w Kościele; o 100. rocznicy powstania diecezji łódzkiej [rozmowa z abp. Grzegorzem Rysiem]; o nowej inicjatywie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa;o rozpoczęciu szczepień przeciw koronawirusowi. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. obchodach tegorocznej Barbórki w Zagłębiu Miedziowym; o inicjatywie ojców franciszkanów w Legnicy „Poranna modlitwa dla kobiet”; o pracy kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicyz kapelanemmanem Raczakiem);o adwentowych propozycjach on-line; o adwentowym cyklu katechez o Eucharystii; o pogrzebie śp. ks. kan. Zbigniewa Jagielskiego. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem specjalnym: modlitwą na rozpoczęcie kolacji wigilijnej] przeczytamy m.in. o tym, co w tym roku z oczekiwaną przez wielu kolędą; o tym, że w niebie polubimy, a nawet pokochamy swojego dawnego wroga (rozmowa z o.Joachimem Badeni). Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numre „Małego Gościa Niedzielnego” ze stajenką do samodzielnego złożenia. ZA TYDZIEŃ „NIEDZIELA” I „GOŚĆ NIEDZIELNY” UKAŻĄ SIĘ W WYDANIU ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM – OBA PISMA W CENIE 10 zł.

INTENCJE MSZALNE  20-27.12.2020 roku

4. niedziela Adwentu   20.12.2020 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 PRO POPULO
10:00 + Danuta Klementowicz  (1. rocznica śmierci)
11:30 + Jerzy Skowron; ++ Emma i Stanisław Karlińscy
 

Wtorek   22.12.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   23.12.2020 r.

17:00 W intencji Eugeniusza Majcher i Tadeusza Kasztelan oraz ich Rodzin – o Boże błogosławieństwo i dar zdrowia
 

Czwartek   24.12.2020 r.      WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

22:00 PRO POPULO
 

Piątek   25.12.2020 r.      Narodzenie Pańskie

10:00 + Edward Czerwiński; + Józef Frączek; + Stefan Skrzypiec
11:30 + Stanisław Wolniak  (5. rocznica śmierci)
 

Sobota   26.12.2020 r.      św. Szczepana

8:30 ………………………………………………………………………………………….
11:00 + Paweł Woźniak
 

Niedziela Świętej Rodziny   27.12.2020 roku  

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 +++ Franciszka Glebko, Walentyna Południak i Ewa Leibe
11:30 W intencji Zosi Płocki z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę NMP

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej księgi Samuela

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie”. Natan powiedział do króla: „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą”.

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: »Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki«”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89,2-3.4-5.27 i 29

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 16,25-27

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,38

Alleluja, alleluja, alleluja

Oto ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: