3. niedziela Adwentu 13.12.2020 roku

*** Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.

*** Jest to także Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego (ogłoszonego 39 lat temu – 13.12.1981 roku).

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.12) — św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zostały przeprowadzone prace modernizacyjne oświetlenia zewnętrznego kościoła. Za ciężką pracę oraz poświęcony nam czas serdecznie dziękuję panom Jackowi i Grzegorzowi Płockim.

*** Pozostał jeszcze montaż 2 zewnętrznych punktów świetlnych oraz 2 punktów wewnętrznych. Będę wdzięczny za wszelką okazaną pomoc.

*** Trwa akcja OPŁATEK. Poświęcone opłatki, sianko, świece wigilijne oraz kartki świąteczne można nabyć przy wejściu głównym do kościoła. Składam serdeczne „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się obsługi akcji.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w mszach św. ku czci NMP – roratach. Od wtorku do soboty o godz. 17:00 [za wyjątkiem piątku – montaż dekoracji świątecznej].

*** Od czwartku rozpoczynamy 2. część Adwentu – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Rozpoczynamy także bezpośrednie przygotowania parafii do przeżycia zbliżających się świąt. W piątek (18.12) zapraszam od godz. 16:00 do montażu dekoracji świątecznej. Zwracam się z prośbą o wsparcie ze strony mężczyzn.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa […]”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Polskie Grudnie 1970, 1981, 2020”] przeczytamy m.in.: o posłuszeństwie w Kościele; o 100. rocznicy powstania diecezji łódzkiej [rozmowa z abp. Grzegorzem Rysiem]; o nowej inicjatywie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa;o rozpoczęciu szczepień przeciw koronawirusowi. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. obchodach tegorocznej Barbórki w Zagłębiu Miedziowym; o inicjatywie ojców franciszkanów w Legnicy „Poranna modlitwa dla kobiet”; o pracy kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy (rozmowa z kapelanem ks. Romanem Raczakiem); o adwentowych propozycjach on-line; o adwentowym cyklu katechez o Eucharystii; o pogrzebie śp. ks. kan. Zbigniewa Jagielskiego. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. trzecią część cyklu adwentowego „Objawiło się Życie”; o tym, czy zakazy i limity wprowadzone we Francji przyczyniły się do odnowy życia religijnego; o sekretach autoportretu Matki Bożej z Guadalupe, wobec których nauka jest bezradna.

 

INTENCJE MSZALNE   13-20.12.2020 roku

3. niedziela Adwentu  GAUDETE  13.12.2020 roku
8:30 ++ Rodzice i Rodzeństwo z rodziny Jankowskich i Kłos
10:00 + Maria Sontowska (od wspólnoty Żywego Różańca)
11:30 ++ Jan i Julia Trzewik
 

Wtorek   15.12.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   16.12.2020 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   17.12.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  19.12.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

4. niedziela Adwentu   20.12.2020 roku   NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 + Danuta Klementowicz  (1. rocznica śmierci)
11:30 + Jerzy Skowron; ++ Emma i Stanisław Karlińscy

PIERWSZE CZYTANIE

Ogromnie się weselę w Panu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 61, 1-2a. 10-11

Duch Pański nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski u Pana.
„Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni
sprawiedliwość
i chwalba wobec wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1,46-48,49-50,53-54

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 5,16-24

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Iz 61,1

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,6-8.19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.

Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: