Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020 roku

*** Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnią niedzielę roku liturgicznego 2020 (który zakończymy w najbliższą sobotę). Z racji odwołania tradycyjnej Cecyliady dzisiaj stały porządek mszy św. – przypominam o transmisji sumy parafialnej o godz. 11:30 [LINK DO TRANSMISJI)]. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania.

*** Dzisiaj zwracamy kalendarze mszy św. niedzielnej.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół…

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.11) — św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

— środa (25.11) — św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Dziękuję za wyrazy pamięci i serdeczności, których doświadczyłem w dniu imienin – w szczególny sposób dziękuję Rodzicom i dzieciom z tegorocznej grupy I-Komunijnej. Wczorajsze spotkanie było dla mnie bardzo miłym prezentem. Bóg zapłać!

*** W piątek od godz. 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszam.

*** Za tydzień rozpoczynamy akcję opłatkową – można będzie je nabyć przy wejściu głównym oraz w zakrystii. W załączonym „Liście do Parafian” został umieszczony formularz zaproszenia kolędowego – dla osób, które go jeszcze nie pobrały, a które zdecydują się na kolędowe spotkanie. Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza Parafianka, śp. Władysława Kułakowska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nieudany atak”] przeczytamy m.in.: o raporcie dotyczący kard. Theodore’a Edgara McCarrick’a; o tym, czy Maryja przesłania Jezusa; o tym, gdzie jest dusza; o ks.Janie Pawle Aeltermannie – nieznanym męczenniku z Gdańska; o potencjale Akcji Katolickiej; o stojacej murem za Kościołem młodzieży; o miłości silniejszej niż strach; o widocznym dzisiaj buncie barbarzyńców. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o legnickich obchodach Święta Niepodległości; o modlitwie przy grobie dzieci utraconych w Olszynie; o Nocy Wszystkich Świętych i spotkaniu myśliwych z okręgu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego w Krzeszowie; o spotkaniach formacyjnych olszynskiego Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym; o zakonczeniu działalności Teatru na Koncu Świata; o pogrzebie śp. ks. kan. Andrzeja Wardawy i śp. ks. kan. Zygmunta Gontarza; o pożegnaniu śp. Czesławy Nucińskiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, czy na sądzie ostatecznym trzeba się będzie ze wszystkiego wytłumaczyć; jak pobożnie przeżyć Mszę Świętą w telewizji; czy dzisiaj informacje o gotowych szczepionkach na COVID-19 należy traktować poważnie.

INTENCJE MSZALNE   22-29.11.2020 roku

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   22.11.2020 r.
8:30 PRO POPULO
10:00 O Boże błogosławieństwo, łaski i dar zdrowia dla Ewy Pietrzyk (urodzinowa)
11:30 + Jerzy Skowron, ++ Emma i Stanisław Karlińscy
 

Wtorek   24.11.2020 r.      św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   25.11.2020 r.      św. Katarzyny Aleksandryjskiej

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   26.11.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   27.11.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota  28.11.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

1 niedziela Adwentu   29.11.2020 roku

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Henryk Mażul (o pokój duszy)

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 34,11–12.15–17

To mówi Pan Bóg: „Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na lego­wisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną spro­wadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie”.

Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 23,1–2a.2b–3.5.6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem:
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,20–26.28

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Ada­mie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży­wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyj­ścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nie­przyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie poko­nana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszys­tko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11,10

Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,31–46

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwa­ły. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie«.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«.

Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie«.

Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod­nym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«.

Wtedy odpowie im: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili«.

I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecz­nego”.

Oto słowo Pańskie.

 

Dodaj komentarz: