33. niedziela zwykła 15.11.2020 roku

*** Przeżywamy 33. niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.  Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30 (Suma parafialna [godz. 11:30] LINK DO TRANSMISJI).

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (17.11) — św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

— środa (18.11) — bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

— piątek (20.11) — św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

— sobota (21.11) — Ofiarowanie NMP

— niedziela (22.11) — Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy tegoroczną akcję LIŚĆ. Jeszcze raz dziękuję p. Alicji i p. Eugeniuszowi za włączenie się w jej przeprowadzenie. Dziękuję także osobom odpowiedzialnym za zakup opału na sezon zimowy, p. Tadeuszowi za jego przerzucenie do kotłowni, p. Irenie i p. Małgorzacie za zadbanie o okazjonalne dekoracje w prezbiterium oraz p. Małgorzacie za zadbanie o aktualny wystrój ołtarza.

*** W piątek od godz. 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszam.

*** Za tydzień zwracamy kalendarze mszy św. niedzielnej. W związku z odwołaniem tradycyjnej Cecyliady w tym dniu stały porządek mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania.

*** W związku ze zmianą formuły przyszłorocznej wizyty duszpasterskiej zachęcam do pobierania formularzy zaproszenia (są umieszczone w ostatniej ławce). Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nie strajkuję, bo…”] przeczytamy m.in.: o profanacjach kościołów podczas ostatnich protestów oraz radykalizacji emocji społecznych młodziezy; o akcji „#NieStrajkuje – jestem za życiem”; o potrzebie modlitwy za protestujących; o życiu po śmierci dla sceptyków; o panującym w kraju chaosie medialnym i społecznym, który nie omija także środowisk kościelnych; o dołączeniu do Kolegium Kardynalskiego nowych osób. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o apelu biskupa legnickiego w związku z ostatnimi wydarzeniami społecznymi; o obchodach 01.11 w Lubinie i 11.11 w Jeleniej Górze; o pomocy Kamilowi po przeżytym wypadku; o tym, czym jest biblijny szeol; o pogrzebie syna katechetów – śp. Macieja Aleksiuka i śp. ks. kan. Bogusława Jeża. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym, co możemy zrobić, żeby przebić się przez mur obojętności i dotrzeć ze swoim przekazem do młodzieży; o tym, że uliczne protesty i lansowanie teorii „za wolnym wyborem” w praktyce ranią i wykluczają osoby niepełnosprawne; o doświadczeniu choroby na koronawirusa (z posłem Jerzym Polaczkiem).

INTENCJE MSZALNE   15-22.11.2020 roku

33. niedziela zwykła   15.11.2020 r.    Niedziela Parafialna
8:30 + Stefan Wawrzyniak  (3. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO
11:30 ++ Stanisław, Weronika i Józef Jackiewicz
 

Wtorek   17.11.2020 r.      św. Elżbiety Węgierskiej

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Środa   18.11.2020 r.      bł. Karoliny Kózkówny

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   19.11.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   20.11.2020 r.      św. Rafała Kalinowskiego

17:00 + Maria Sontowska  (30. dzień po pogrzebie)
 

Sobota  21.11.2020 r.    Ofiarowanie NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata   22.11.2020 r.

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ………………………………………………………………………………………….
11:30 + Jerzy Skowron, ++ Emma i Stanisław Karlińscy

PIERWSZE CZYTANIE

Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 31,10–13.19–20.30–31

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 128,1–2.3.4–5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

DRUGIE CZYTANIE

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

1 Tes 5,1–6

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak zło­dziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo”, tak niespodziana przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brze­mienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście sy­nami nocy ani ciemności.

Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,4.5b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o talentach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzy­mał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli­czać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przy­niósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana«.

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, po­szedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.

Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie roz­sypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemno­ści; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 25,14-15.19-20

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«”.

Dodaj komentarz: