Komunikaty Wikariusza Generalnego z dnia 7 listopada 2020

Komunikaty Wikariusza Generalnego z dnia 7 listopada 2020

W nawiązaniu do Zarządzenia Biskupa Legnickiego z dnia 16 października 2020 roku oraz najnowszego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku przypominam oraz zachęcam do zapoznania się z poniższymi zasadami posługi duszpasterskiej w diecezji legnickiej:

1. Biskup Legnicki rozszerza udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej wobec osób w podeszłym wieku (zwłaszcza osób 70+), odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz wobec tych wszystkich, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

2. W dniach 7-29 listopada br. we wszystkich kościołach i kaplicach podczas sprawowania obrzędów religijnych może przebywać 1 osoba na 15m2, a od dnia 30 listopada br. 1 osoba na 7m2, w obu przypadkach jest to liczba oprócz osób sprawujących kultu religijny. Informację o dopuszczalnej ilości osób należy wywiesić na głównych drzwiach kościołach oraz na stronach internetowych parafii.

3. Kapłani starsi, chorzy lub objęci kwarantanną mogą celebrować Mszę świętą w swoich prywatnych mieszkaniach.

4. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych (bez potwierdzonego COVID-19), którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Namaszczenia należy dokonać za pomocą bawełnianego gazika lub wacika, który użyciu należy spalić.

5. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19 przebywających w mieszkaniach prywatnych należy przyjąć zasadę, by sakramentu chorych udzielił ksiądz tzw. „ozdrowieniec”, który sam przeszedł tę chorobę. Ksiądz po otrzymaniu wezwania do chorego powinien skontaktować się z dyrektorem wydziału duszpasterskiego pod numerem tel.: 784-630-299 (czynny całą dobę) i uzyskać informację o księdzu w danym dekanacie, który znajduje się na liście tzw. „ozdrowieńców”. Następnie kontaktuje się ze wspomnianym księdzem, przedstawia prośbę oraz wszelkie dane potrzebne do udzielenia sakramentu chorych.

6. Do końca listopada zostają odwołane wszelkie spotkania wspólnot, ruchów i grup działających przy parafiach diecezji legnickiej. Zachęcam do prowadzenia tych spotkań w trybie zdalnym.

7. Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernych w parafiach.

8. Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii diecezji.

9. Proszę wszystkich Duszpasterzy, by jeśli to możliwe, organizowali transmisje internetowe z Mszy świętych oraz nabożeństw, umożliwiając wiernym duchowy udział w liturgii.

10. Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

 

Ks. Robert Kristman
Wikariusz Generalny
Diecezji Legnickiej

Dodaj komentarz: