Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2020 roku

*** Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. Z racji trwającej nadal mojej kwarantanny msze św. dzisiaj o godz. 10:30 i 12:30. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Z racji aktualnej sytuacji epidemicznej nie odbędzie się tradycyjna procesja na cmentarz.

*** Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na INNE OSIEM DNI LISTOPADA. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (01.11) — Wszystkich Świętych (uroczystość)

— poniedziałek (02.11) — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

— środa (04.11) — św. Karola Boromeusza

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam płynące z serca „Bóg zapłać” uczestnikom tegorocznych nabożeństw różańcowych  za udział w nich mimo wielu utrudnień. Dzieci proszę o pozostawienie podpisanych karnetów w zakrystii. Po zakończeniu kwarantanny zostanie podsumowane uczestnictwo w nich oraz parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec.

*** Aktualne zasady funkcjonowania parafii (do chwili ustania stanu izolacji proboszcza – 05.11) – za związane z tym trudności gorąco przepraszam:

— W dniu 2 listopada nie będzie mszy św. trzeźwościowej o godz. 18:00 Zapraszam na nabożeństwo wypominkowe w intencji wszystkich zmarłych o godz. 17:30.

— Do czwartku będą się odbywały tylko nabożeństwa wypominkowe o godz. 16:30 w intencji wszystkich zmarłych (bez odczytywania kartek wypominkowych). Odczytywanie kartek rozpoczniemy z chwilą ustania stanu izolacji.

— W tym tygodniu przypada 1. czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę (z racji epidemicznych) nie będzie odwiedzin chorych i spotkania po zmianie tajemnic różańcowych.

*** Za tydzień, po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji festynu parafialnego’2021. Zostaje odwołane, przewidziane po sumie parafialnej, spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W związku ze zmianą formuły przyszłorocznej wizyty duszpasterskiej zachęcam do pobierania formularzy zaproszenia (są umieszczone w ostatniej ławce). Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Każde życie jest ważne”] przeczytamy m.in.: o wypowiedzi Ojca Świętego na temat osób homoseksualnych; po co udzielana jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.; o sensie modlitwy za zmarłych; o ogłoszeniu kolejnych błogosławionych i świętych w dobie pandemii; o maryjnych drogach Kardynała Wyszyńskiego (11 odcinek cyklu); o kwestii zabijania nienarodzonych dzieci. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o odpuście w Legnickim Polu; o zmianach w obchodzie pierwszy dni listopada oraz o dyspensie dotyczącej uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.; o obchodach Dnia Papieskiego w Legnicy i Lubinie; o czuwaniu modlitewnych „Różaniec Do Granic Nieba”; o Niedzieli Misyjnej w Olszynie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o czyśćcu, który jest przejawem miłosierdzia Bożego i o duszach w czyśćcu, którym możemy pomóc naszą modlitwą; o księdzu, który przetrwał 2-letnią niewolę u dżihadystów dzięki modlitwie różańcowej; o założycielu Rycerzy Kolumba, którego biografia jest fascynującą historią pokonywania życiowych trudności..

INTENCJE MSZALNE  01-08.11.2020 roku

Uroczystość Wszystkich Świętych  01.11.2020 r.   
10:30 ++ Helena i Antoni Lada
12:30 PRO POPULO
 

Piątek   06.11.2020 r.

17:00 ++ z tegorocznych wypominków (1)
 

Sobota   07.11.2020 r.

17:00 W intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej
 

32. niedziela zwykła   08.11.2020 r.   

8:30 ++ z tegorocznych wypominków (2)
10:00 PRO POPULO – w intencji uczestników tegorocznych nabożeństw różańcowych
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 7,2-4.9-14

Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24,1-6

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE

1 J 3,1-3

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11,28

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 5,1-12a

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: