Zasady funkcjonowania parafii

Aktualne zasady funkcjonowania parafii

(zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego z dnia 16.10.2020 roku):

— Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w liturgii może uczestniczyć maksymalnie 31 osób (1 osoba na 7m2).

— Zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).

— Uczestników liturgii obowiązuje stosowanie maseczek lub przyłbic, zachowywanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła.

— Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę podchodzą w pierwszej kolejności; dopiero po nich podchodzą osoby przyjmujące ją do ust.

— Do odwołania zostają zawieszone spotkania grup parafialnych (Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, schola parafialna, kandydaci do bierzmowania).

Dodaj komentarz: