30. niedziela zwykła 25.10.2020 roku

***Przeżywamy 30. niedzielę zwykłą. Po każdej mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła.

*** Dzisiaj przechodzimy z czasu letniego na zimowy (przesuwamy wskazówki zegarków z godz.3 na 2).

*** W związku z trwającą do 27.10 moją izolacją dzisiaj msze św. o godz. 10:30 i 12:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (25.10) — św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (święto)

— niedziela (01.11) — Wszystkich Świętych (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Aktualne zasady funkcjonowania parafii (zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego z dnia 16.10.2020 roku):

— Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi w liturgii może uczestniczyć maksymalnie 31 osób (1 osoba na 7m2).

— Zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).

— Uczestników liturgii obowiązuje stosowanie maseczek lub przyłbic, zachowywanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z kościoła.

— Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę podchodzą w pierwszej kolejności; dopiero po nich podchodzą osoby przyjmujące ją do ust.

— Do odwołania zostają zawieszone spotkania grup parafialnych (Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, schola parafialna, kandydaci do bierzmowania).

*** W tym tygodniu kończymy tegoroczne nabożeństwa różańcowe. We wtorek nabożeństwo bez mszy św. Od środy wracamy do stałego porządku liturgii. W piątek zapraszam do skorzystania z adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 – różaniec animować będzie wspólnota Żywego Różańca.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone kartki wypominkowe. Można je składać do skarbony, umieszczonej obok chrzcielnicy.

*** W sobotę dobiega końca parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Prace można składać w zakrystii.

*** W związku ze zmianą formuły przyszłorocznej wizyty duszpasterskiej zachęcam do pobierania formularzy zaproszenia (są umieszczone w ostatniej ławce). Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin, śp. Antoni Fałat. „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Do kogo po zdrowie?”] przeczytamy m.in.: o tym, co nam mówią Ojcowie Kościoła; o potrzebie cnoty pokory; o przenoszeniu zagrożeń epidemicznych na życie Kościoła. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy; o śp. ks. inf. prof. dr hab. Janie Krucina; o obchodach wspomnienia św. Franciszka z Asyżu w diecezjalnych wspólnotach franciszkańskich; o oznaczeniu przez IPN grobu kapłana-bohatera w Chojnowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o (ogłoszonej 55 lat temu) „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich”; o powodach kryzysu powołań zakonnych; o wielkim sukcesie polskiej tenisistki, która jako pierwsza Polka w historii wygrała turniej Wielkiego Szlema. Najmłodszym parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

INTENCJE MSZALNE  25.10-01.11.2020 roku

30. niedziela zwykła   25.10.2020 r.   
10:30 ++ Olga (21. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy; + Krzysztof Gołos (1. rocznica śmierci)
12:30 + Jerzy Skowron; ++ Emma i Stanisław Karlińscy
 

Środa   28.10.2020 r.      św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Czwartek   29.10.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Piątek   30.10.2020 r.

17:00 ………………………………………………………………………………………….
 

Sobota   31.10.2020 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji uczestników tegorocznych nabożeństw różańcowych
 

Uroczystość Wszystkich Świętych  01.11.2020 r.   

8:30 ………………………………………………………………………………………….
10:00 ++ Helena i Antoni Lada
11:30 ………………………………………………………………………………………….

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Wj 22, 20-26

To mówi Pan:

„Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab

Refren Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

1 Tes 1, 5c-10

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia:

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Alleluja Alleluja Alleluja

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja Alleluja Alleluja

EWANGELIA

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 22, 34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: