29. niedziela zwykła 18.10.2020 roku

*** Przeżywamy 29. niedzielę zwykłą – jest to Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny.

*** W naszej wspólnocie jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj przeprowadzamy, tradycyjnie jak co roku, badanie dominicantes i communicantes.

*** W związku ze stwierdzeniem u mnie wyniku dodatniego na Covid-19 osoby, które uczestniczyły w liturgii minionego tygodnia i czują się zagrożone kontaktem ze mną lub mają obawy, co do stanu swojego zdrowia, proszone są o kontakt z Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. +48 696 476 751).

*** W związku z powyższym ulega zmianie porządek liturgii w parafii:

— Nabożeństwa październikowe od wtorku do soboty o godz. 16:30 (bez mojego udziału)

— Msze św. w tygodniu: wtorek – godz. 16:30; środa – godz. 17:00 (bez mojego udziału)

— Msze św. w przyszłą niedzielę o godz. 10:30 i 12:30 (z racji potrzeby zastępstwa z innych parafii)

— Proszę o pilny kontakt telefoniczny Rodziców Laury Łobockiej

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.10) — św. Jana Kantego, prezbitera

— czwartek (22.10) — św. Jana Pawła II, papieża

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zachęcam do zapoznania się z zarządzeniem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego z 16.10.2020 roku, który wszedł w życie z dniem dzisiejszym.

*** W ostatnich ławkach zostały umieszczone kartki wypominkowe. Można je składać do skarbony, która zostanie umieszczona przy chrzcielnicy.

*** Za tydzień, po każdej mszy św., zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na pokrycie kosztów sprzątania kościoła. Przypominam – w tym dniu przechodzimy z czasu letniego na zimowy (przesuwamy wskazówki zegarków z godz.3 na 2).

*** W związku ze zmianą formuły przyszłorocznej wizyty duszpasterskiej zachęcam do pobierania formularzy zaproszenia (są umieszczone w ostatniej ławce). Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka, śp. Maria Sontowska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Wyprzedził swoje czasy”] przeczytamy m.in.: o polskim głosie w walce o prawdę historyczną; o inauguracji działalności Akademii Katolickiej w Warszawie; o niezłomnym proboszczu, śp. ks. Stefanie Faryś; o świętowaniu jubileuszu 800-lecia istnienia Zakonu Ducha Świętego w Polsce. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce róż różańcowych do krzeszowskiego sanktuarium; o wieloletnim kierowcy księży biskupów, śp. p. Leonie Słotta; o reaktywacji duszpasterstwa kobie w Koskowicach; o wprowadzeniu i instalacji figury św. Michała Archanioła w parafii pw. św. M.M.Kolbe w Lubinie; o odpuście w parafii Olszany; o potrzebie modlitwy za zmarłych (refleksje S. Anny Czajkowskiej w parafii pw. św. Józefa w Olszynie); o dziecezjalnym etapie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej; o widowisku muzyczno-tanecznym dedykowanym św. Janowi Pawłowi II w parafii NSPJ w Bolesławcu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.i o budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim w dobie pandemii; fragment autobiografii ks. Piotra Pawlukiewicza; o przyjmowaniu Komunii na rękę oraz o przeroście formy nad treścią.

 

INTENCJE MSZALNE  18-25.10.2020 roku

 

29. niedziela zwykła   18.10.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA
8:30 + Waldemar Urbaniak  (1. rocznica śmierci)
10:00 + Zygmunt Przybyła (3. rocznica śmierci); ++ Stanisław i Franciszka
11:30 + Wiesława Słowińska  (14. rocznica śmierci)
 

Wtorek    20.10.2020 r.      św. Jana Kantego

16:30 W intencji Bogu wiadomej
 

Środa   21.10.2020 r.

17:00 ++ z Rodziny Ripołowskich: Stanisław, Maria, Irena, Anna; + Zbigniew Markowski
 

30. niedziela zwykła   25.10.2020 r.   

10:30 ++ Olga (21. rocznica śmierci) i Kazimierz Kotowscy; + Krzysztof Gołos (1. rocznica śmierci)
12:30 + Jerzy Skowron; ++ Emma i Stanisław Karlińscy

 

PIERWSZE CZYTANIE

Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Iz 45, 1.4–6

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96,1 i 3.4–5.7–8.9–10ac

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród
wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 1,1–5b

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 22,21

Alleluja, alleluja, alleluja.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 22,15–21

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego uczniów razemze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.

Jezus przejrzał ich przewrotnośći rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.

On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.

Odpowiedzieli: „Cezara”.

Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: