XX Dzień Papieski 11.10.2020 roku

*** Przeżywamy 28. niedzielę zwykłą – XX Dzień Papieski, którego przesłaniem są słowa „Totus Tuus”. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (13.10) — bł. Honorata Koźmińskiego

— czwartek (15.10) — św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

— piątek (16.10) — św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska (uroczystość)

— sobota (17.10) — św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam do udziału w nich – szczególnie dzieci i młodzież oraz wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Nabożeństwa od wtorku do soboty o godz. 16:30. Nabożeństwo w piątek będzie animować wspólnota Żywego Różańca.

*** Trwa także parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Prace można składać do końca października w zakrystii.

*** W środę (14.10) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom oraz pracownikom placówek wychowawczo-oświatowych składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego w niełatwej codziennej pracy, wielu pięknych owoców współpracy z podopiecznymi oraz oczywiście… zdrowia.

*** W czwartek (15.10) zapraszam na spotkanie organizacyjne kandydatów rocznika 2. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W związku ze zmianą formuły przyszłorocznej wizyty duszpasterskiej zachęcam do pobierania formularzy zaproszenia (są umieszczone w ostatniej ławce). Wypełnione formularze proszę składać do skarbony przy wejściu do 20.12.2020 r.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonymi w gablocie – plakatami dotyczącymi:

— udziału w naukach przedmałżeńskich (Olszyna, 18-25.10.2020 r., godz. 19:30-21:00).

— propozycji powołaniowych Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka, śp. Rozalia Piwowarska. „Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nastolatek zadziwia świat”] przeczytamy m.in.: o encyklice „Fratelli tutti”; o fatimskim cudzie Słońca; o tym, co się dzieje z dziećmi zmarłymi bez chrztu św.; o pielgrzymkach do Medjugorje w dobie pandemii; o potrzebie głosu w sprawie eutanazji; o bilansie rządowej rekonstrukcji. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dniu skupienia służby liturgicznej; o nowych lektorach stałych; o pierwszej Gali Brackiej; o legnickich obchodach ku czci św. Hildegardy; o pogrzebie śp. ks. kan. Dariusza Kowalczuka. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem – filmem DVD „Ziemia Maryi”] przeczytamy m.i o nowej encyklice papieża Franciszka, która utwierdza w przekonaniu, że braterstwo to główny rys obecnego pontyfikatu; o potrzebie obrony przed dechrystianizacją w rozmowie z autorem kanału Teobańkologia.

INTENCJE MSZALNE  11-18.10.2020 roku

28. niedziela zwykła   11.10.2020 r.   
8:30 + Edward Czerwiński (3. rocznica śmierci); ++ Rodzice: Marian i Wanda Czerwińscy
10:00 W intencji rodziny Twardowskich
11:30 + Władysława Skowron
 

Wtorek    13.10.2020 r.      bł. Honorata Koźmińskiego

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Środa   14.10.2020 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Czwartek   15.10.2020 r.    św. Teresy od Jezusa

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   16.10.2020 r.    św. Jadwigi Śląskiej

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Sobota    17.10.2020 r.    św. Ignacego Antiocheńskiego

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

29 niedziela zwykła   18.10.2020 r.    NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 + Waldemar Urbaniak  (1. rocznica śmierci)
10:00 + Zygmunt Przybyła (3. rocznica śmierci); ++ Stanisław i Franciszka
11:30 …………………………………………………………………………………………..

PIERWSZE CZYTANIE

Uczta mesjańska

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Iz 25, 6-10a

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody.

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Flp 4, 12-14. 19-20

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1, 17-18

Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

EWANGELIA DŁUŻSZA Mt 22, 1-14

EWANGELIA KRÓTSZA Mt 22, 1-10

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: